Vitenskapelige artikler

De vitenskapelige artiklene i Norsklæreren publiseres i open access. Alle vitenskapelige artikler gjennomgår fagfellevurderinger i tillegg til vanlig redaksjonell kontroll. Den vitenskapelige redaksjonen i Norsklæreren 2019 består av:

1jonas-bakken-foto-ram-gupta2009.jpg

Leder: Jonas Bakken, Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UIO

Jonas.bakken@ils.uio.no

Vitenskapelig redaksjon 2019:

Frøydis Hertzberg, Universitetet i OsloProfessor emerita ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UIO.
froydis.hertzberg@ils.uio.no

Jon Smidt, NTNU
Professor emeritus i norskdidaktikk, avdeling for lærer- og tolkeutdanning
jon.smidt@ntnu.no

Lars Anders Kulbrandstad, Høgskolen i Innlandet
Professor I norsk ved Institutt for humanistiske fag.
lars.kulbrandstad@inn.no

Dagrun Skjelbred, Universitetet i Sørøst-Norge
Professor emerita ved Universitetet i Sørøst-Norge
dagrun.skjelbred@usn.no

Arne Johannes Aasen, Skrivesenteret Trondheim, NTNU
Senterleder ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking
arne.j.aasen@ntnu.no

Nina Goga, Høgskulen på Vestlandet
Professor ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking
nina.goga@hvl.no