Info om publisering av vitenskapelige artikler

Vurdering av vitenskapelige artikler
Norsklæreren har en vitenskapelig redaksjon ledet av Jonas Bakken ved UIO som besørger ekstern fagfellevurdering av innsendte vitenskapelige manuskripter. Hvert manuskript vurderes av minst to eksterne fagkonsulenter. Manuskriptene anonymiseres før de sendes til fagfellevurdering. Artikler utgitt i Norsklæreren blir indeksert i Norske og nordiske tidsskriftartikler (Norart).

Krav til vitenskapelige artikler
Norsklæreren publiserer vitenskapelige artikler innenfor en rekke forskningsområder. Innenfor norskdidaktikken vil aktuelle temaer være lese- og skriveopplæring, litteratur- og språkdidaktikk, vurdering, norskfagets historie, læreplananalyse og norsk som andrespråk i skolen. I tillegg publiserer tidsskriftet artikler om norsk og nordisk litteratur og språk. Vitenskapelige artikler i Norsklæreren skal presentere ny innsikt og være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning.

Manusoppsett
Veiledende tegnmengde er 30 000 til 40 000 tegn inkludert mellomrom. Artikkelen bør ha en kort og informativ tittel, og en kort og poengtert ingress. Norsklæreren benytter APA-malen for litteraturhenvisninger. Oversikt over denne stilen finner du bl.a. her:
http://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/apa-6th/
http://kildekompasset.no/referansestiler/apa-6th.aspx.

Publisering 

Vi er veldig stolte av at Norsklæreren har blitt et tidsskrift der mange forskere ønsker å publisere sine vitenskapelige artikler. Denne store pågangen har imidlertid ført til at det det har blitt en stadig lengre publiseringskø; det tar nå rundt ett år før artikkelen kan komme på trykk i tidsskriftet. Vi har derfor besluttet at de vitenskapelige artiklene for en periode ikke trykkes i bladet, men gjøres tilgjengelig for alle interesserte lesere på nettsiden vår. Slik vil vi sikre at flere vitenskapelige artikler fortere vil nå fram til publikum. Vi vil fortsatt omtale de vitenskapelige artiklene i bladet, og arbeidet med fagfellevurdering av artikkelen samt layoutbearbeidelse og redaksjonell kontroll vil forbli uendret.

Norsklæreren har som mål å trykke minst to vitenskapelige artikler i forbindelse utgivelse av det fysiske tidsskriftet.

Til publisering av den vitenskapelige artikkelen, trenger bladet følgende opplysninger:

–       arbeidssted/stillingstittel
–       en epostadresse du vil ha på trykk
–       digitalt portrettbilde
–       postadresse for ettersending av blad og en bokgave som takk for innsatsen.

Kontakt

Har du spørsmål, er det bare å ta kontakt med redaktør Jorunn Øveland Nyhus eller leder for den vitenskapelige redaksjonen, Jonas Bakken.

jorunn@norskundervisning.no
Jonas.bakken@ils.uio.no