Bli med på Landslaget!

Vi i Landslaget for norskundervisning (LNU) brenner for norskfaget. Vi er ambisiøse og ønsker best mulige rammer for undervisningen til gavn for elever, lærere, skole og samfunn.

Lær mer

Sist publiserte saker

Nye tilbud om etterutdanningskurs fra LNU

Skoleåret 2019-20 tilbyr LNU flere aktuelle og relevante etterutdanningskurs, og det er fortsatt mulig å få noen kurs våren 2019. Mange av kursene er godt utprøvde kurs som vi får veldig god til...

Spilleregler for digitale lesespill

Som en liten påskegodbit til medlemmer og ikke-medlemmer, legger vi ut en åpent tilgjengelig artikkel om lesing i barneskolen - nærmere bestemt lesing og bruk av digitale lesespill. Artikkelen er s...

Styreleders leder Norsklæreren #1-19

På årsmøtet for LNU 23.mars ble Aslaug Fodstad Gourvennec etter å ha fungert som konstituert styreleder siden oktober, formelt valg til ny styreleder i LNU. Aslaug har doktorgrad på litterære...

Arkiv

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #1-19

Denne utgaven av Norsklæreren har fagfornyelsen som tema. Du kan blant annet lese om modelltekster og språkhistoriens plass i de foreløpige utkaste...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...