Bli med på Landslaget!

Vi i Landslaget for norskundervisning (LNU) brenner for norskfaget. Vi er ambisiøse og ønsker best mulige rammer for undervisningen til gavn for elever, lærere, skole og samfunn.

Lær mer

Sist publiserte saker

Generasjon prestasjon trenger essayet

Norskfaget fornyes, og prosessen nærmer seg slutten. Antall kompetansemål har blitt redusert, dybdelæring og tverrfaglige emner er løftet fram for å sikre bedre og mer relevant læring for eleven...

Sommereventyr i skoleferien

Kjære lærere på barnetrinnet! 2019 er bokår. Den 29.mai gikk startskuddet for en landsomfattende sommerlesekampanje i regi av folkebibliotekene. Alle skolebarn fra 1. til 7. klasse er invit...

Arkiv

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...