Siste artikler

Norskbokklubben

Kurstilbud: Samtidens skjønnlitterære tekster i klasserommet

Kurstilbud: Samtidens skjønnlitterære tekster i klasserommet

Jannike Ohrem Bakke.png

Jannike Ohrem Bakke er førsteamanuensis ved HSN. Hun underviser på master i norskdidaktikk og på etterutdanningskurs for lærere i lesing. Doktorgraden hennes handler om skriveundervisning, og hun er tilknyttet Normprosjektet. Jannike har lang erfaring som underviser og skoleleder i videregående skole og som lærebokforfatter.

Mette+Moe.jpg

Mette Moe er høgskolelektor ved HSN og underviser i norsk i grunnskolelærerutdanningen og i etterutdanning for lærere. Hun har tidligere undervist på barnetrinnet og har langt erfaring som norsklærer i videregående skole. Mette har jobbet mye med grunnleggende ferdigheter og litteraturdidaktikk. Hun er også anmelder av barne- og ungdomslitteratur på nettstedet www.barnebokkritikk.no

Kurset er ment som inspirasjon for lærere som vil at litteraturundervisningen skal være engasjerende, morsom og faglig fundert.

Kurset tilbyr en oversikt over nyere tendenser innenfor samtidslitteraturen og oppdatert forskning på det litteraturdidaktiske feltet, og gir også konkrete lesetips til nyere skjønnlitteratur for barn og ungdom og/eller ungdom og voksne.

Videre jobber vi praktisk med noen utvalgte skjønnlitterære tekster og prøver ut ulike arbeidsmåter og læringsressurser sammen med kursdeltakerne. Vi undersøker leseforløpets dramaturgi fra det første anslaget, via mulige oppgavetyper og læringsressurser underveis, til endelig publisering /iscenesettelse av den litterære teksten. Kurset vil spesielt belyse:

  • Hvordan bygge bro mellom elevens og tekstens verden?

  • Hvordan bevege seg fra overflate til dybde i arbeid med skjønnlitteratur?

  • Hvordan jobbe med deltrening av lesing, skriving og muntlighet i arbeid med tekst?

  • Hvordan lage gode skriveoppgaver med utgangspunkt i skjønnlitterære tekster?

  • Hvordan vektlegge de estetiske sidene ved litteraturen?

Det praktiske og økonomiske 

• Kurset varer i utgangspunktet i seks timer, inkludert pauser, men kan tilpasses etter nærmere avtale

• Kurset kan tilpasses for både ungdomstrinnet og for videregående skole

• Antall deltakere kan være fra ca. 25 – 100. Kursets form tilpasses noe etter gruppens størrelse

• Lokaler: I tillegg til rom egnet til forelesning behøves rom til gruppearbeid

• Kurset koster kr. 10.000,- for et dagskurs til hele nettverket. LNU dekker utgifter til reise og opphold for kursholderen.

• Spørsmål kan rettes til daglig leder for LNU, Benedicte Eyde


Print Friendly and PDF
Vitenskapelige artikler 2014

Vitenskapelige artikler 2014

Kurstilbud: Kritisk lesing av sakprosa

Kurstilbud: Kritisk lesing av sakprosa