Siste artikler

Norskbokklubben

Kurstilbud: Muntlige ferdigheter på ny

Kurstilbud: Muntlige ferdigheter på ny

Margrethe feb 2017.jpg

Margrethe Sønneland er stipendiat i Lesevitenskap ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Doktorgradsavhandlingen hennes undersøker ungdomsskoleelevers deltakelse i litterære gruppesamtaler om vanskelige tekster. Margrethe har ledet arbeidet med arbeidspakken Norskfaglige praksiser i Språkløyper og er med i programområdet Muntlighet og dialog i skolen ved UiS. Hun har tidligere undervist i norsk og engelsk i videregående skole.

Aslaug Fodstad Gourvennec.jpg

Aslaug Fodstad Gourvennec er førsteamanuensis i Lesevitenskap ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger og styreleder i LNU. Hun forsker på litterære samtaler på ulike trinn i opplæringen og har særlig interessert seg for hvordan samtalene kan være et sted for møtet mellom elevenes mangfoldige erfaringer og litteraturfaglig praksis. Sammen med Margrethe har Aslaug ledet arbeidet med arbeidspakken Norskfaglige praksiser i Språkløyper og er med i programområdet Muntlighet og dialog i skolen ved UiS. Aslaug har tidligere undervist i norsk og fransk på ungdomstrinnet og i videregående

I den nye læreplanen i norsk ser vi at kjerneelementet muntlig kommunikasjon åpner for å forstå muntlighet på ny. Muntlig kommunikasjon handler om at elevene skal få oppleve glede ved å utfolde og uttrykke seg muntlig, de skal fortelle, diskutere, og presentere – både spontant og planlagt. Dette betyr at vi trenger innsikt i hvordan vi kan legge til rette for å utvikle gode læringsdialoger i klasserommet – både i plenum og i samtaler – og særlig hvordan vi kan vurdere spontane sjangere, både underveis og mot slutten av skoleåret.

Dette kurset legger opp til en kombinasjon av teoretisk og didaktisk fagstoff og praktiske tips til gjennomføring av muntlige vurderingssituasjoner. Vi skal se på hvordan gode samtaler kan bidra til utvikling av elevenes språklige tenkning, dybdelæring og problemløsningsferdigheter. Vi vil bruke litterære samtaler fra ulike skoletrinn som eksempler både som inngang til teori og didaktisk fagstoff, og som eksempel på hvordan vi kan vurdere spontane sjangere.

Det praktiske og økonomiske:

- Kurset varer i utgangspunktet seks timer, inkludert pauser, men kan tilpasses noe etter nærmere avtale.

- Antall deltakere: fra 30 – 100. Kursets form tilpasses noe etter antall deltakere.

- Kurslokalet bør være flatt og fleksibelt, gjerne med disponible grupperom.

- Av AV-utstyr behøves bare fremviser

- Kurset koster kr. 10.000,- for et dagskurs til hele nettverket. LNU dekker utgifter til reise og opphold for kursholder.

- Spørsmål kan rettes til daglig leder for LNU, Benedicte Eyde


Print Friendly and PDF
Kurstilbud: Skriving. Trinn 1.

Kurstilbud: Skriving. Trinn 1.

Kurstilbud: Det flerspråklige klasserommet

Kurstilbud: Det flerspråklige klasserommet