Siste artikler

Norskbokklubben

Kurstilbud: Skriving. Trinn 2

Kurstilbud: Skriving. Trinn 2

Hvordan kan vi utvikle elevenes forståelse av tekst? Hvordan kan vi gi tilbakemeldinger som hjelper elevene å skrive om og forbedre tekstene sine? Kurset er en videreutvikling av kurset Skriving i norskfaget. Teori og praksis med de samme kursholdere, og i dette kurset rettes fokus mot tilbakemeldinger på tekst og på hvordan man kan utvikle elevenes revisjonskompetanse.

Kurset gir en innføring i teori om skriving og tilbakemeldinger, men hovedvekten vil være på praktisk arbeid med tilbakemeldinger på elevtekster, både på utkast og på ferdige tekster. Vi tar utgangspunkt i arbeid med novelleanalyse på Vg1, men innholdet har overføringsverdi til alle typer elevtekster og til andre trinn. Kurset er et praktisk kurs der deltakerne både får se praktiske eksempler og undervisningsopplegg og får diskutere og utforme egne opplegg. Deltakerne må ha med egen pc.

Kurset er trinn 2 i skrivedidaktikk og egner seg best for norsklærere. For grunnleggende skrivedidaktikk (i alle fag) vil trinn 1 «Skriveopplæring – teori og praksis» egne seg best.

Det praktiske og økonomiske 

  • Kurset varer i utgangspunktet seks timer, inkludert pauser, men kan tilpasses etter nærmere avtale. 

  • Kurset er i utgangspunktet for videregående skole, men kan tilpasses ungdomstrinnet. 

  • Helst ikke mer enn 60 deltakere. 

  • I tillegg til rom egnet til forelesning behøves rom til gruppearbeid. 

  • Kurset koster kr. 15.000. LNU dekker utgifter til reise og opphold for kursholderne. 

Spørsmål kan rettes til kursholder Kari-Anne Sæther eller daglig leder for LNU, Benedicte Eyde


Print Friendly and PDF
Kurstilbud: Kritisk lesing av sakprosa

Kurstilbud: Kritisk lesing av sakprosa

Kurstilbud: Skriving. Trinn 1.

Kurstilbud: Skriving. Trinn 1.