Siste artikler

Norskbokklubben

Kurstilbud: Skriving. Trinn 1.

Kurstilbud: Skriving. Trinn 1.

Hva betyr det at skriving er en grunnleggende ferdighet, og hva sier egentlig læreplanen om skriving? Hva menes med systematisk skriveopplæring og skrivestrategier? Og hvorfor er det så viktig at skriving blir en sosial aktivitet i klasserommet?

Kurset gir en innføring i skrivemetodikk, men hovedvekten vil være på praktisk arbeid ut fra kravene i den reviderte læreplanen. Det vil bli lagt vekt på hvordan man kan bruke skriving som et redskap for tenking og læring, på hvordan skriverammer og eksempeltekster kan brukes i undervisningen, og på hvordan man kan jobbe systematisk med å utvikle elevenes skrivekompetanse. Kurset er et praktisk kurs der deltakerne både får se praktiske eksempler og undervisningsopplegg og diskutere og utforme egne opplegg. Deltakerne må ha med egen pc.

Alle lærere som jobber med skriving i faget sitt, kan ha glede av dette kurset

Det praktiske og økonomiske 

  • Kurset varer i utgangspunktet seks timer, inkludert pauser, men kan tilpasses etter nærmere avtale. 

  • Kurset er i utgangspunktet for videregående skole, men kan tilpasses ungdomstrinnet. 

  • Kursets form tilpasses noe etter gruppens størrelse. 

  • I tillegg til rom egnet til forelesning behøves rom til gruppearbeid. 

  • Av utstyr behøves prosjektør og nett-tilgang. 

  • Kurset koster kr. 15.000,- for et dagskurs til hele nettverket. LNU dekker utgifter til reise og opphold for kursholderne. 

  • Spørsmål kan rettes til kursholder Kari-Anne Sæther eller daglig leder for LNU, Benedicte Eyde

Print Friendly and PDF
Kurstilbud: Skriving. Trinn 2

Kurstilbud: Skriving. Trinn 2

Kurstilbud: Muntlige ferdigheter på ny

Kurstilbud: Muntlige ferdigheter på ny