Kurs og konferanser

Skoleåret 2019-20 tilbyr LNU flere aktuelle og relevante etterutdanningskurs. Mange av kursene er godt utprøvde kurs som vi får veldig god tilbakemelding på, mens tre er helt nye fra høsten 2019. Det gjelder kursene «Grammatikk og grammatikkundervisning. Teoretiske og praktiske tilnærminger», «Det flerspråklige klasserommet. Norsk som andrespråk» og «Muntlige ferdigheter på ny. Om spontante muntlige sjangere, dybdelæring og vurdering».

Alle kursene gir klasseromsnær og oppdatert teori og metodikk for sentrale deler av norskfaget og de grunnleggende ferdighetene. Kursene er selvsagt tilpasset læreplanfornyelsen. Flere lærere uttrykker behov for faglig oppdatering i tråd med ny fagdidaktikk, revidert læreplan og nye tanker om vurdering. Det kan vi tilby til en god pris.

Kursene kan bestilles av fylkesnettverk, fagforum i norsk eller andre som ønsker et godt kurs til flere lærere i samlet gruppe. Kursene går over én dag (6 timer inkl. pauser). Vi kan tilpasse kursene både til ungdomsskole og videregående skole. Kursholderne kommer til skolen der dere er, på dato som kan tilpasses til deres ønsker og behov. Når flere lærere i det samme området og på samme skole får samme kurs, blir det lettere å prøve ut nye ideer og tanker fra kursene. Det gir igjen større mulighet for å endre praksis i skolens klasserom i positiv retning!

Kursprisen er svært gunstig: kr 10.000-15 000 per kurs (kr 11.000 - 16 000,- for skoler som ikke er medlem i LNU) uavhengig av antall lærere på kurset, og uavhengig av geografisk beliggenhet.  LNU dekker utgifter til reise og opphold for kursholderne. Vi kan tilpasse kursene for antall fra 30 til 100 deltakere, litt avhengig av kurstype. For kurs i norsk som andrespråk er deltakertallet satt fra 25 lærere.

NB! Kursene kan være aktuelle og relevante også for lærere som underviser i andre fag enn norsk