Skriving etter mønstertekstHer er et nytt undervisningsopplegg i vår serie Aktuell tekst!

(tekstene som er brukt her ligger ikke ute på nettet i sin helhet)

Tekst:

Jon Fosse: Prosa frå ein oppvekst (Det norske samlaget 1994)

Velg ut noen av tekstene og les dem sammen med klassen. For eksempel Klokka er kanskje fire – Tydeleg arr på neven – Støypekantar – Han der originalen – Det er langt ned til bakken. Det fins mange fine tekster å velge mellom!

Klassetrinn:

Vg1 – Vg3. Hvis oppgaven primært skal ha som mål å øve på nynorsk (sidemål?) , kan den  brukes på alle trinn.

Arbeid i klassen:

La elevene skrive sin ”Prosa frå ein oppvekst-tekst”. Fosse skriver i presens, og det kan være lurt å la elevene gjøre det samme.

Målet er at klassen skal lage ei bok der alle oppvekst-tekstene er samlet. Det er en fin motivasjon for å arbeide med språket. Enten kan læreren rette et førsteutkast, eller elevene kan gi hverandre respons.

Muntlig framføring er en annen mulighet. La elevene trene på å framføre tekstene sine som monologer!

 

Tekst:

Tina Åmodt: Anleggsprosa (Kolon forlag. 2010)

Tina Åmodt sin kortprosa kan brukes som mønstertekster på samme måte, og de egner seg godt for yrkesfagklasser. Bruk for eksempel HMSArbeidsklær eller Brev til ledelsen og la elevene skrive sine tekster om same emne. Det kan også bli ei klassebok eller noen fine tekster til å henge på veggen.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #1-19

Denne utgaven av Norsklæreren har fagfornyelsen som tema. Du kan blant annet lese om modelltekster og språkhistoriens plass i de foreløpige utkaste...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Litterasitet og flerspråklighet – muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning

Hvordan kan vi lykkes i opplæringen av flerspråklige barn og unge? I denne boka behandler forfatterne temaer knyttet til lesing, skriving og muntlig...