Aktuell tekst! – undervisningsoppleggNy spalte på bloggen! I spalta ”Aktuell tekst” vil LNU-styret bidra med små undervisningsopplegg som kan brukes i klasserommet som ”dagens tekst”, igangsetter eller som del av et lengre undervisningsforløp. Opplegget skal ta utgangspunkt i en relativt ny tekst – sakprosa eller skjønnlitteratur – som helst skal finnes lett tilgjengelig på nettet.

 

AKTUELL TEKST 1

 

Aktuell tekst: ”Arven frå romantikken” blogginnlegg av lektor Margreta Tveisme, skrevet 16. Januar 2011. http://margreta.wordpress.com/2011/01/16/arven-fra-romantikken/

Brukt på trinn: VG2 studiespesialiserende.

Tema:  ”forestillinger om det norske” , litteraturhistorie (fra opplysningstid til romantikk), samarbeid, respons, samskriving, å lære å lære.

 

Jeg brukte ”Arven frå romantikken” som igangsetter før elevene begynte på et gruppearbeid om litteraturhistorie/”forestillingen om det norske”. Teksten kan kanskje like gjerne brukes som oppsummering etter at man har jobbet med romantikken?

 

1. Les teksten

 

Mulige oppgaver som utgangspunkt for tenkeskriving/samtale:

2. Sett strek under ei linje av teksten som du festet deg ved da du leste teksten første gang. Vi tar en runde i klassen der elevene leser opp utdraget og fortsetter med: ”Jeg festet meg ved dette fordi…”.

 

3. Tveisme skriver ”Vi er på mange måtar barn av romantikken, om vi likar det eller ikkje.” Hvordan begrunner hun denne påstanden? Er du enig/uenig? Begrunn.

 

4. Ta utgangspunkt i det Tveisme skriver om samskriving

” skal dei [elevane] skriva saman, deler dei oppgåva opp i passande delar, og så limer dei i hop til slutt. Og eigentleg forstår ingen vitsen, særleg ikkje dei flinkaste, det hadde vore mykje lettare å berre gjera alt sjølv.”.

 

Hvordan kan vi bli bedre til å skrive i samarbeid med andre? Bruk dine egne erfaringer fra samarbeid/samskriving og skriv en refleksjonstekst på 250 ord.

 

1 kommentar

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...