Nye tilbud om etterutdanningskurs fra LNUSkoleåret 2019-20 tilbyr LNU flere aktuelle og relevante etterutdanningskurs. Mange av kursene er godt utprøvde kurs som vi får veldig god tilbakemelding på, mens tre er helt nye fra høsten 2019. Det gjelder kursene «Grammatikk og grammatikkundervisning. Teoretiske og praktiske tilnærminger»,  «Det flerspråklige klasserommet. Norsk som andrespråk» og «Muntlige ferdigheter på ny. Om spontante muntlige sjangere, dybdelæring og vurdering». Alle kursene gir klasseromsnær og oppdatert teori og metodikk for sentrale deler av norskfaget og de grunnleggende ferdighetene. Kursene er selvsagt tilpasset læreplanfornyelsen. Flere lærere uttrykker behov for faglig oppdatering i tråd med ny fagdidaktikk, revidert læreplan og nye tanker om vurdering. Det kan vi tilby til en god pris!

Ta kontakt med oss i LNU så tidlig som mulig så vi lettest kan få til en kursavtale tilpasset deres ønsker: benedicte@norskundervisning.no

Prisen for kurs er 10.000 for en hel kursdag, og LNU dekker utgifter til reise og opphold for kursholderne. (Prisen kan være feil enkelte steder i kursbeskrivelsene. Vi jobber med saken.)

Kurs 1: Grammatikk og grammatikkundervisning. Teoretiske og praktiske tilnærminger

Kurs 2: Det flerspråklige klasserommet. Norsk som andrespråk

Kurs 3: Muntlige ferdigheter på ny. Om spontane muntlige sjangere, dybdelæring og vurdering

Kurs 3:  Skriving. Teori og praksis. Trinn 1

Kurs 4: Skriving. Skriving og tilbakemelding. Trinn 2

Kurs 5: Skjønnlitteratur. Hvorfor og hvordan?  (Dette kurset er bare tilgjengelig ut våren 2019)

Kurs 6: Kritisk lesing av sakprosa

Kurs 7: Samtidens skjønnlitterære tekster i klasserommet

Hvem, hvor, når? Kursene kan bestilles av fylkesnettverk, fagforum i norsk eller andre som ønsker et godt kurs til flere lærere i samlet gruppe. Kursene går over én dag (6 timer inkl. pauser). Vi kan tilpasse kursene både til ungdomsskole og videregående skole. Kursholderne kommer til skolen der dere er, på dato som kan tilpasses til deres ønsker og behov. Når flere lærere i det samme området og på samme skole får samme kurs, blir det lettere å prøve ut nye ideer og tanker fra kursene. Det gir igjen større mulighet for å endre praksis i skolens klasserom i positiv retning! Kursprisen er svært gunstig: kr 10.000 per kurs (kr 11.000,- for skoler som ikke er medlem i LNU) uavhengig av antall lærere på kurset, og uavhengig av geografisk beliggenhet.  LNU dekker utgifter til reise og opphold for kursholderne. Vi kan tilpasse kursene for antall fra 30 til 100 deltakere, litt avhengig av kurstype. For kurs i norsk som andrespråk er deltakertallet satt fra 25 lærere.

NB! Kursene kan være aktuelle og relevante også for lærere som underviser i andre fag enn norsk!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...