Sommereventyr i skoleferienKjære lærere på barnetrinnet!

2019 er bokår. Den 29.mai gikk startskuddet for en landsomfattende sommerlesekampanje i regi av folkebibliotekene. Alle skolebarn fra 1. til 7. klasse er invitert til å delta. Kampanjen er gratis. Den varer ut august, og har som mål å skape leseglede og gode leseferdigheter. For å nå flest mulig elever, ber vi om litt hjelp av dere lærere.

De fleste norsklærere er antakelig selv bokelskere som ønsker å overføre egen leseglede til elevene. Det arbeides mye og godt med lesestimulering på skolene. Samtidig har boka i dag sterk konkurranse av andre aktiviteter og av andre medier. Derfor er det viktig at vi som jobber i bibliotek og skole, kan gå sammen om gode tiltak slik at de får best mulig effekt.

Sommerles er en lesekampanje for dagens barn, med digital påmelding, deltakelse og digitalt innhold. Konseptet bygger blant annet på gaming og barns interesse for spill og belønning. Lesing av bøker er likevel hovedaktiviteten, og meningen er at barna først og fremst skal konkurrere med seg selv. Det er om å gjøre å lese flest mulig bøker! Sommerles’ moderne nettprofil har allerede klart å skape begeistring og interesse hos mange elever. Her er årets nettsider:  https://sommerles.no/

Det er ikke så mye dere lærere trenger å gjøre. De lokale folkebibliotekene står for den praktiske gjennomføringen. Sommerles har et profesjonelt markedsføringsapparat som blir iverksatt av folkebibliotekene. Om dere kan gjøre noe av følgende, er det flott!

Dette tar liten tid, men gir en god hjelp:

Det er fint om dere bruker noen minutter av en norsktime til å minne elevene på at alle er velkomne til å delta på Sommerles, at elevene kan gå på folkebiblioteket å melde seg på, eller gjøre det via nettsidene. Alle som leser minst en bok får en premie, alle bøker teller med enten de er tykke eller tynne, enten de er lydbøker eller tegneserier. Det er også fint om dere hjelper folkebiblioteket med å dele ut flyere og informasjon til foreldre om Sommerles.

Dette tar litt mer tid, men har enda bedre effekt:

Det er strålende om dere tar elevene med på skolebiblioteket og hjelper dem å finne noen morsomme bøker. Dere som kjenner den enkelte elevs interesse og leseferdighetsnivå, har det beste utgangspunkt! Eller dere kan invitere en bibliotekar fra folkebiblioteket til å presentere Sommerles for elevene med bokprat og lesetips. For elevene vil det være inspirerende om dere lar dem få se et kick-off- show på You-Tube. I showet deltar blant annet forfatteren Jørn Lier Horst. https://www.youtube.com/channel/UC3AvwS0djbqKjvzTsa0-sVQ

Den digitale utgaven av Sommerles ble startet av Vestfold fylkesbibliotek for få år siden. I fjor nådde kampanjen ca 30 % av elevene i landet. Det er bra, men vi vil gjerne nå enda flere. Møreforskning har gjort undersøkelser som viser at de svakeste elevene i løpet av sommerferien kan bli satt tilbake tre måneder i sin leseprogresjon, mens alle som leser noe i ferien, øker sine ferdigheter. Om du hjelper elevene litt i gang nå rett før sommeren, kan det ha god effekt.

Hjelp oss å vise at å lese i sommerferien er både morsomt og lærerikt, bare man finner den rette boka. Inspirer barn og foreldre i bokåret 2019 til å oppdage dagens barnelitteratur. Opplys om at på folkebiblioteket får alle tips om morsomme bøker, og de kan låne dem helt gratis. Målet er at bøkene nettopp i år kan følge med barna rundt der de oppholder seg, enten det er i telt, i campingvogn, i hytte eller båt. La det leses hjemme, på senga, under en trekrone i hagen, på en utedo eller på fjellet, på stranda eller i sydlige strøk. Alle som leser får bedre leseferdigheter. Noen opplever til og med sommereventyret, og boka blir en venn for livet.

God sommer til alle lærere!

Mona Ekelund, rådgiver ved Østfold kulturutvikling

 

 

 

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...