LNU-prisen 2019 tildeles professor Kjell Lars BergeBegrunnelse for LNU-prisen 2019

Prisen kan ifølge statuttene tildeles:

  • en person som har betydd mye for utviklingen av norskfaget
  • en person som har utmerket seg gjennom forbilledlig didaktisk praksis i norskfaget
  • en person som gjennom utstrakt og langvarig formidling har bidratt særlig til å spre kunnskap om norsk språk og/eller litteratur, eller kunnskap om undervisning i dette
  • en forfatter eller en institusjon som har levert viktige bidrag til norskfaget

Vinneren av LNU-prisen for 2019 har vært en av norskfagets sentrale ideologer gjennom 30 år. Med sin sterke interesse for skrift, tekst og skrivekyndighetens betydning for utvikling av demokrati, dannelse, samfunnsdeltakelse og ytringsfrihet har han bidratt vesentlig til å forme norskfaget, slik vi kjenner det i dag – i læreplanen, i grunnskolen og ved universitet og høyskoler.

Med hovedfagsoppgaven Artiumsstilen som genre fra 1985, og senere boka Skolestilen som sjanger. Med påtvungen penn fra 1988, innførte han et nytt syn på elevers tekstskaping i skolen. Ved hjelp av teorier som tekstlingvistikk og pragmatikk argumenterte han for at elever må lære å skrive i forskjellige genrer og meddele seg til flere enn læreren. Etter flere år ved Universitetet i Stockholm kom årets prisvinner til Institutt for nordisk språk og litteratur ved universitetet i Oslo i 1995, hvor han underviste i tekst- og diskursteorier for studenter på alle universitetets utdanningsnivå. Det funksjonelle språksynet fikk stort gjennomslag og er i dag grunnleggende for arbeid med elevtekster, skriving, skriveopplæring og tekstkompetanse i skolen.

Vinneren av LNU-prisen har vært toneanførende i skriveforskningen, satt sakprosaen på dagsordenen og deltatt aktivt fagpolitisk i prosessen med Kunnskapsløftet og i mange debatter i mediene. Han har gjennom sin karriere arbeidet for å utvikle skriveundervisningen i Norge ved å delta i flere forskningsprosjekter om skriving i norskfaget. Prosjektene han har deltatt i, har bidratt til å utvikle læreres tekstkompetanse og vurderingskompetanse. Hans betegnelse av Kunnskapsløftet som en literacy-reform, og hans arbeid for skriving som grunnleggende ferdighet i alle fag har vært viktige bidrag til forståelsen av både norskfaget og andre fag så vel i skolen som i høyere utdanning og akademia. Prisvinneren har dessuten spilt en viktig rolle i media blant annet med sitt retoriske analytiske blikk og gjennom utallige debatter om norskfaglige tema.

LNU-prisen 2019 går til professor i tekstvitenskap Kjell Lars Berge.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...