Spilleregler for digitale lesespillSom en liten påskegodbit til medlemmer og ikke-medlemmer, legger vi ut en åpent tilgjengelig artikkel om lesing i barneskolen – nærmere bestemt lesing og bruk av digitale lesespill. Artikkelen er skrevet av Erin McTigue og Per Henning Uppstad, og er en forkortet og oversatt versjon av  den vitenskapelige artikkelen «Getting serious about serious games» som ble publisert i The Reading teacher 2018. Begge artikkelforfatterne er tilknyttet Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger, og i artikkelen både knuser de myter rundt barns leseforståelse og bruk av digitale lesespill og de gir konkrete råd og tips til hvordan lærere kan arbeide for å legge til rette for best mulig bruk av digitale spill for å fremme lesing i klasserommet.

Spelereglar for digitale lesespel

Foto: E. Tønnessen

 

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...