Styreleders leder Norsklæreren #1-19På årsmøtet for LNU 23.mars ble Aslaug Fodstad Gourvennec etter å ha fungert som konstituert styreleder siden oktober, formelt valg til ny styreleder i LNU.

Aslaug har doktorgrad på litterære samtaler og er førsteamanuensis på Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Hun har undervist i norsk og fransk på ungdomsskolen og i videregående. På Lesesenteret arbeider hun med ulike aspekter ved og perspektiver på lesing og grunnleggende ferdigheter. Litteraturdidaktikken og norskfagets fagspesifikke literacy er hovedområdene både i forskningen og i det utadrettede arbeidet hennes på Lesesenteret.

For tiden arbeider hun blant annet med litterære samtaler på ulike nivå i utdanningen, utvikling av muntlige ferdigheter på mellomtrinnet, måling av leseferdighet, praksis i en digitalisert skole og lærersamarbeid om leseopplæring i begynneropplæringen. Aslaug er også – som de fleste LNU’ere – svært opptatt av læreplanarbeid og har vært aktiv i innspills-/høringsrundene fra Lesesenterets hold. Hun er også interessert i hvordan endringer i rammene for lærernes profesjon fører til endringer både i deres undervisning, deres forståelse av fagene og av deres profesjonelle identitet.

Styrelederen i LNU har en fast lederspalte i tidsskriftet vårt Norsklæreren. Her kan du lese (uten trykkfeilen som dessverre snek seg inn i bladet…) hva Aslaug Gourvennec skrev i Norsklæreren #1-19: LEDER_NL#1.2019

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #1-19

Denne utgaven av Norsklæreren har fagfornyelsen som tema. Du kan blant annet lese om modelltekster og språkhistoriens plass i de foreløpige utkaste...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Litterasitet og flerspråklighet – muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning

Hvordan kan vi lykkes i opplæringen av flerspråklige barn og unge? I denne boka behandler forfatterne temaer knyttet til lesing, skriving og muntlig...