LNU-konferansen 2019. Presentasjonar frå føredragaKonferansen «Kontekst, takk! Frå tidslinjas tvangstrøye til inspirerande innrammingar?» er no over. 360 norsklærarar og norskfagsinteresserte var samla på Fornebu 22.-23. mars. Takk til alle som kom, og takk til alle bidragsytarane som ga fagleg påfyll og nye tankar til faget og undervisninga! Her har vi samla pp-presentasjonar frå føredragshaldarane i håp om at dei nye tankane lettare skal leve vidare i undervisninga, hos kollegaer og elevar:

Gunhild Kvåle: Tekst i kontekst, kontekst i tekst. Tilmærmingar til tekstar og kontekstar i norskfaget.

Mads Claudi: Ei vrien historie – litteraturhistoria som litteraturdidaktisk utfordring

Per Esben Myren-Svelstad: Miljø som kontekst

Jørgen Sejersted: Kontekst som opplysningstema med utgangspunkt i Holbergs Erasmus Montanus

Elisabeth Oxfeldt: Forma av fordomar. Skam og demokrati i norsk litteratur før og no

Ratna Elisabeth Kamsvåg: Kamsvåg – Kontekst som ubetinget forståelsesramme

Jonas Bakken: Går det an å tolke sakprosa?

Marianne Furumo: Eit digert ufyseleg kryp  – eller Kafka i klasserommet

Christine Meisterlin: Å lage barnebok: Å seie vanskelege ting på ein enkel måte

Ragnhild Pettersen: Tekst i kontekst: Korleis arbeide med tekst og skriveglede?

Jorunn Øveland Nyhus: Mi casa – delefil

Tatjana Samoilow: Reaktualisering og rekontekstualisering av eldre tekstar: 22. juli-tekstar i norskfaget

Christian Lund: Ingen tekst er ei øy

Merete Morken Andersen: Pikslene og det store bildet

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #1-19

Denne utgaven av Norsklæreren har fagfornyelsen som tema. Du kan blant annet lese om modelltekster og språkhistoriens plass i de foreløpige utkaste...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Litterasitet og flerspråklighet – muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning

Hvordan kan vi lykkes i opplæringen av flerspråklige barn og unge? I denne boka behandler forfatterne temaer knyttet til lesing, skriving og muntlig...