LNU-konferansen 2019. Presentasjonar frå føredragaKonferansen «Kontekst, takk! Frå tidslinjas tvangstrøye til inspirerande innrammingar?» er no over. 360 norsklærarar og norskfagsinteresserte var samla på Fornebu 22.-23. mars. Takk til alle som kom, og takk til alle bidragsytarane som ga fagleg påfyll og nye tankar til faget og undervisninga! Her har vi samla pp-presentasjonar frå føredragshaldarane i håp om at dei nye tankane lettare skal leve vidare i undervisninga, hos kollegaer og elevar:

Gunhild Kvåle: Tekst i kontekst, kontekst i tekst. Tilmærmingar til tekstar og kontekstar i norskfaget.

Mads Claudi: Ei vrien historie – litteraturhistoria som litteraturdidaktisk utfordring

Per Esben Myren-Svelstad: Miljø som kontekst

Jørgen Sejersted: Kontekst som opplysningstema med utgangspunkt i Holbergs Erasmus Montanus

Elisabeth Oxfeldt: Forma av fordomar. Skam og demokrati i norsk litteratur før og no

Ratna Elisabeth Kamsvåg: Kamsvåg – Kontekst som ubetinget forståelsesramme

Jonas Bakken: Går det an å tolke sakprosa?

Marianne Furumo: Eit digert ufyseleg kryp  – eller Kafka i klasserommet

Christine Meisterlin: Å lage barnebok: Å seie vanskelege ting på ein enkel måte

Ragnhild Pettersen: Tekst i kontekst: Korleis arbeide med tekst og skriveglede?

Jorunn Øveland Nyhus: Mi casa – delefil

Tatjana Samoilow: Reaktualisering og rekontekstualisering av eldre tekstar: 22. juli-tekstar i norskfaget

Christian Lund: Ingen tekst er ei øy

Merete Morken Andersen: Pikslene og det store bildet

 

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...