Årsmøte i LNU 2019Det blir årsmøte for LNU laurdag 23.3.2019, rett etter LNU-konferansen

Invitasjon til årsmøte for LNU 2019

Tid: 23. mars 2019 kl. 14:30

Stad: Fornebu, Quality hotell Expo Fornebu

Sakliste

  1. Val av møteleiar og referent
  2. Årsrapport 2018
  3. Arbeidsprogram 2019
  4. Rekneskap 2018
  5. Budsjett 2019
  6. Godkjenning av revisor
  7. Innkomne saker
  8. Val

Alle LNU-medlemmer er velkomne! Saker må meldast inn til LNU-styret seinast 9. mars 2019: lnu@norskundervisning.no

 

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...