LNUs innspill til første skisse til ny læreplan i norsk 1 og norsk fordypningLNU har levert en særskilt tilbakemelding om læreplanutkastene i norsk 1 og norsk fordypning på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Spørsmålene vi fikk avviker noe fra spørsmålene i selve høringen. Her er LNUs innspill om læreplanutkastene med bakgrunn i spørsmålene vi fikk fra Utdanningsdirektoratet.

Første skisse til læreplan i norsk. LNUs innspill til Udir.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #4-18

NL 4-18 har "vurdering og meistring" som tema. Her kan du mellom anna lese om litteraturens moglegheiter mellom stress, vurdering og danning og om kar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...