LNUs innspill til første skisse til ny læreplan i norsk 1 og norsk fordypningLNU har levert en særskilt tilbakemelding om læreplanutkastene i norsk 1 og norsk fordypning på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Spørsmålene vi fikk avviker noe fra spørsmålene i selve høringen. Her er LNUs innspill om læreplanutkastene med bakgrunn i spørsmålene vi fikk fra Utdanningsdirektoratet.

Første skisse til læreplan i norsk. LNUs innspill til Udir.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #1-19

Denne utgaven av Norsklæreren har fagfornyelsen som tema. Du kan blant annet lese om modelltekster og språkhistoriens plass i de foreløpige utkaste...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Litterasitet og flerspråklighet – muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning

Hvordan kan vi lykkes i opplæringen av flerspråklige barn og unge? I denne boka behandler forfatterne temaer knyttet til lesing, skriving og muntlig...