Aslaug Fodstad Gourvennec er ny konstituert styreleder i LNUNye krefter trår til i LNU! Vår dyktige styreleder, Karianne Skovholt, overlater ledelsen til Aslaug Fodstad Gourvennec som konstituert styreleder fra 1. oktober. Aslaug har vært varamedlem i LNU-styret siden mars, og Karianne og Aslaug bytter nå roller. Aslaug har doktorgrad på litterære samtaler og er førsteamanuensis på Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Hun skriver dette om seg selv:

«Tidligere har jeg undervist i norsk og fransk på ungdomsskolen og i videregående. På Lesesenteret arbeider jeg med ulike aspekter ved og perspektiver på lesing og grunnleggende ferdigheter. Litteraturdidaktikken og norskfagets fagspesifikke literacy er mitt hovedområde både i forskningen og i mine bidrag i det utadrettede arbeidet på Lesesenteret.

For tiden arbeider jeg blant annet med litterære samtaler på ulike nivå i utdanningen, utvikling av muntlige ferdigheter på mellomtrinnet, måling av leseferdighet, praksis i en digitalisert skole og lærersamarbeid om leseopplæring i begynneropplæringen. Jeg er – som de fleste LNU’ere – svært opptatt av læreplanarbeid og har vært aktiv i innspills-/høringsrundene fra Lesesenterets hold. Jeg er også interessert i hvordan endringer i rammene for lærernes profesjon fører til endringer både i deres undervisning, deres forståelse av fagene og av deres profesjonelle identitet.»

Tusen takk til Karianne for strålende arbeid i norskfagets tjeneste, og velkommen til Aslaug som konstituert styreleder i LNU!

Foto: Elisabeth Tønnessen

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #1-19

Denne utgaven av Norsklæreren har fagfornyelsen som tema. Du kan blant annet lese om modelltekster og språkhistoriens plass i de foreløpige utkaste...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Litterasitet og flerspråklighet – muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning

Hvordan kan vi lykkes i opplæringen av flerspråklige barn og unge? I denne boka behandler forfatterne temaer knyttet til lesing, skriving og muntlig...