Svar fra LNU til høringen om andre utkast kjerneelementer i norsk1 kommentar

  1. ipfan.info

    Landslaget for norskundervisning (LNU) er en landsomfattende ideell organisasjon som arbeider for a styrke norskfaget pa alle undervisningstrinn fra barnehage til universitet. LNU er sprak- og fagpolitisk uavhengig og onsker a v?re en padriver til debatt om norskfaglige emner bade innen undervisningssektoren og i samfunnet ellers. LNU gir ut tidsskriftet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #1-19

Denne utgaven av Norsklæreren har fagfornyelsen som tema. Du kan blant annet lese om modelltekster og språkhistoriens plass i de foreløpige utkaste...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Litterasitet og flerspråklighet – muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning

Hvordan kan vi lykkes i opplæringen av flerspråklige barn og unge? I denne boka behandler forfatterne temaer knyttet til lesing, skriving og muntlig...