Kjerneelementer og læreplanfornyelse i norskfagetKjerneelementer for fagene ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 26.6. 2018. De omtales nå som «forarbeid for utvikling av de nye læreplanene». Les det siste om fagfornyelsen og de fastsatte kjerneelementene her

Hvem sitter i læreplangruppene for norskfaget? Her er alle læreplangruppene som skal utarbeide læreplaner i 2018-19.

LNUs høringssvar til siste innspillsrunde for kjerneelementer i norskfaget ble levert 17. april og kan leses her: KJE3 – LNUs høringssvar om kjerneelementene i norskfaget

Vi vil gjerne høre hva LNU-medlemmene mener. Send oss innspill på høringssvaret vårt, enten som kommentar her på siden eller på en e-post til lnu@norskundervisning.no. Innspill fra medlemmene tas med i LNU-styrets diskusjoner om endringer i norskfaget. Vi følger fagfornyelsen for norskfaget tett, og vil selvsagt komme med innspill når utkast til læreplaner kommer i neste runde, høsten 2018.

Siste skisse til kjerneelementer fra kjerneelementgruppa i norsk kan leses her: Les den siste skissen og se filmen om endringene her.

10. november var høringsfristen for å mene noe om det andre utkastet til kjerneelementer i fagene. LNU leverte høringssvar der vi både svarte direkte på spørsmålene fra Utdanningsdirektoratet og kommenterte hvert kjerneelement. Høringssvaret vårt kan leses her Svar fra LNU til høringen om andre utkast kjerneelementer i norsk

Det andre utkastet til kjerneelementer i norsk kan du lese her: Kjerneelementer norsk – Utkast 2 – oktober 2017

Utdanningsdirektoratet har publisert alle høringssvarene fra andre høringsrunde her: https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/#162

 

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...