Tilbud om etterutdanningskurs fra LNUSkoleåret 2018-19 tilbyr LNU syv aktuelle og relevante etterutdanningskurs. Fire av kursene er godt utprøvde kurs som vi får veldig god tilbakemelding på, mens tre av kursene var helt nye fra høsten 2017 (kurs 5-7). Alle kursene gir klasseromsnær og oppdatert teori og metodikk for sentrale deler av norskfaget og de grunnleggende ferdighetene; Kreative tekster og skriveopplæring (kurs 1),  Skriving – teori og praksis – om nyere skrivedidaktikk (kurs 3) og lesing og forståelse av skjønnlitteratur (kurs 4). De nyeste kursene er kurs i kritisk lesing av sakprosa (kurs 5), kurs om samtidens skjønnlitteratur i klasserommet (kurs 6) og kurs om skriving og tilbakemelding i norskfaget, trinn 2 i skrivedidaktikk (kurs 7). Mange norsklærere uttrykker behov for faglig oppdatering i tråd med ny fagdidaktikk, revidert læreplan og nye oppgavetyper til eksamen. Det kan vi tilby!

Kurs 2, Nye tilnærmingsmåter til grammatikk og grammatikkundervisning, er for tiden ikke tilgjengelig.

Vi kan ikke ta i mot flere kursbestillinger dette kalenderåret (2018). Ta gjerne kontakt om dere ønsker kurs i 2019.

Prisen for kurs er 10.000 for en hel kursdag, og LNU dekker utgifter til reise og opphold for kursholderne. (Prisen kan være feil enkelte steder i kursbeskrivelsene.)

Her kan du lese mer om kursene vi tilbyr i 2018-19:

Kurs 1: Kreative tekster. Hvordan fremme elevenes kreative skriving

(Dette kurset er for tiden ikke tilgjengelig. Kurs 2: Nye tilnærminsmåter til grammatikk og grammatikkundervisning)

Kurs 3:  Skriving. Teori og praksis. Trinn 1

Kurs 4:Skjønnlitteratur. Hvorfor og hvordan. Fodstad

Kurs 5: Kritisk lesing av sakprosa

Kurs 6: Samtidens skjønnlitterære tekster i klasserommet

Kurs 7: Skriving og tilbakemelding. Trinn 2.

Hvem, hvor, når? Kursene kan bestilles av fylkesnettverk, fagforum i norsk eller andre som ønsker et godt kurs til flere lærere i samlet gruppe. Kursene går over én dag (6 timer inkl. pauser). Vi kan tilpasse kursene både til ungdomsskole og videregående skole. Kursholderne kommer til skolen der dere er, på dato som kan tilpasses til deres ønsker og behov.  Når flere lærere i det samme området og på samme skole får samme kurs, blir det lettere å prøve ut nye ideer og tanker fra kursene. Det gir igjen større mulighet for å endre praksis i skolens klasserom i positiv retning! Kursprisen er svært gunstig: kr 10.000 per kurs (kr 11.000,- for skoler som ikke er medlem i LNU) uavhengig av antall lærere på kurset, og uavhengig av geografisk beliggenhet.  LNU dekker utgifter til reise og opphold for kursholderne. Vi kan tilpasse kursene for antall fra 30 til 110 deltakere, litt avhengig av kurstype.

NB! Kursene kan være aktuelle og relevante også for lærere som underviser i andre fag enn norsk!

Ta kontakt med oss i LNU om noen av kursene er aktuelle for ditt nettverk: benedicte@norskundervisning.no

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #1-19

Denne utgaven av Norsklæreren har fagfornyelsen som tema. Du kan blant annet lese om modelltekster og språkhistoriens plass i de foreløpige utkaste...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Litterasitet og flerspråklighet – muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning

Hvordan kan vi lykkes i opplæringen av flerspråklige barn og unge? I denne boka behandler forfatterne temaer knyttet til lesing, skriving og muntlig...