Nordspråks høstkurs i Oslo: Ungdomskultur – jakten på det perfekte?Mange ungdommer har et ønske om å være perfekte på alle områder. Nordspråks høstkurs tar opp dette viktige temaet og vil undersøke hvorfor ungdom stiller så høye krav til seg selv – og hvorfor de er så selvsentrerte. Hva er viktig i ungdoms identitetsdannelse?

13.-15. september står dette temaet på dagsorden på Nordspråks høstkurs som denne gangen er i Oslo! Les mer om det spennende programmet og meld  deg på!

Program til høstens Nordspråkskurs

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...