Nordspråks høstkurs i Oslo: Ungdomskultur – jakten på det perfekte?Mange ungdommer har et ønske om å være perfekte på alle områder. Nordspråks høstkurs tar opp dette viktige temaet og vil undersøke hvorfor ungdom stiller så høye krav til seg selv – og hvorfor de er så selvsentrerte. Hva er viktig i ungdoms identitetsdannelse?

13.-15. september står dette temaet på dagsorden på Nordspråks høstkurs som denne gangen er i Oslo! Les mer om det spennende programmet og meld  deg på!

Program til høstens Nordspråkskurs

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #4-18

NL 4-18 har "vurdering og meistring" som tema. Her kan du mellom anna lese om litteraturens moglegheiter mellom stress, vurdering og danning og om kar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...