Nordspråks høstkurs i Oslo: Ungdomskultur – jakten på det perfekte?Mange ungdommer har et ønske om å være perfekte på alle områder. Nordspråks høstkurs tar opp dette viktige temaet og vil undersøke hvorfor ungdom stiller så høye krav til seg selv – og hvorfor de er så selvsentrerte. Hva er viktig i ungdoms identitetsdannelse?

13.-15. september står dette temaet på dagsorden på Nordspråks høstkurs som denne gangen er i Oslo! Les mer om det spennende programmet og meld  deg på!

Program til høstens Nordspråkskurs

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #1-19

Denne utgaven av Norsklæreren har fagfornyelsen som tema. Du kan blant annet lese om modelltekster og språkhistoriens plass i de foreløpige utkaste...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Litterasitet og flerspråklighet – muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning

Hvordan kan vi lykkes i opplæringen av flerspråklige barn og unge? I denne boka behandler forfatterne temaer knyttet til lesing, skriving og muntlig...