Nordspråks høstkurs i Oslo: Ungdomskultur – jakten på det perfekte?Mange ungdommer har et ønske om å være perfekte på alle områder. Nordspråks høstkurs tar opp dette viktige temaet og vil undersøke hvorfor ungdom stiller så høye krav til seg selv – og hvorfor de er så selvsentrerte. Hva er viktig i ungdoms identitetsdannelse?

13.-15. september står dette temaet på dagsorden på Nordspråks høstkurs som denne gangen er i Oslo! Les mer om det spennende programmet og meld  deg på!

Program til høstens Nordspråkskurs