LNUs landskonferanse «Dømmekraft i norskfaget» lever videreKonferansen «Dømmekraft i norskfaget. En konferanse om kritisk tenking og lesing» samlet 285 norsklærere og andre norskfagsinteresserte i Bergen 16.-17. mars. Takk til både publikum og foredragsholdere som sammen bidro til en konferanse med god stemning, faglig innhold og estetiske opplevelser. Vi ønsker at konferansens foredrag og undervisingsopplegg skal leve videre på arbeidsrommene og i klasserommene. Her finner dere pp-presentasjonene fra konferansen. Håper dere får glede av dem til dere selv, andre lærere – og elever!

Erik Tunstad – Kritisk tenkning

Hatretorikk og mobbing. Anne Birgitta Nilsen

Kritisk lesing i norskfaget. Veum og Skovholt

Det er bare subjektivt uansett. Om litteraturkritikk – LNU – Eirik Vassenden

Å analysere politikeres Facebooktekster. Lise G. Ims

Ikea av F. Høyer som kilde til kritisk lesing – LNU – Tor Egil Furevikstrand

Kildebruk og kildekritikk – LNU – Siv Sørås Valand

Skriv! LNU – Merete Henden Kronholm

Kritisk literacy i klasserommet – LNU – Rachel V. Songe-Møller

Poplyrikk – LNU- Solbu og Hove

Kritisk analyse av historisk hatretorikk – LNU – Anders Eilertsen

I 2019 er LNU- konferansen på Fornebu utenfor Oslo den 22.-23.3. Hold av datoen allerede nå!

 

 

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...