LNUs landskonferanse «Dømmekraft i norskfaget» lever videreKonferansen «Dømmekraft i norskfaget. En konferanse om kritisk tenking og lesing» samlet 285 norsklærere og andre norskfagsinteresserte i Bergen 16.-17. mars. Takk til både publikum og foredragsholdere som sammen bidro til en konferanse med god stemning, faglig innhold og estetiske opplevelser. Vi ønsker at konferansens foredrag og undervisingsopplegg skal leve videre på arbeidsrommene og i klasserommene. Her finner dere pp-presentasjonene fra konferansen. Håper dere får glede av dem til dere selv, andre lærere – og elever!

Erik Tunstad – Kritisk tenkning

Hatretorikk og mobbing. Anne Birgitta Nilsen

Kritisk lesing i norskfaget. Veum og Skovholt

Det er bare subjektivt uansett. Om litteraturkritikk – LNU – Eirik Vassenden

Å analysere politikeres Facebooktekster. Lise G. Ims

Ikea av F. Høyer som kilde til kritisk lesing – LNU – Tor Egil Furevikstrand

Kildebruk og kildekritikk – LNU – Siv Sørås Valand

Skriv! LNU – Merete Henden Kronholm

Kritisk literacy i klasserommet – LNU – Rachel V. Songe-Møller

Poplyrikk – LNU- Solbu og Hove

Kritisk analyse av historisk hatretorikk – LNU – Anders Eilertsen

I 2019 er LNU- konferansen på Fornebu utenfor Oslo den 22.-23.3. Hold av datoen allerede nå!

 

 

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #1-19

Denne utgaven av Norsklæreren har fagfornyelsen som tema. Du kan blant annet lese om modelltekster og språkhistoriens plass i de foreløpige utkaste...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Litterasitet og flerspråklighet – muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning

Hvordan kan vi lykkes i opplæringen av flerspråklige barn og unge? I denne boka behandler forfatterne temaer knyttet til lesing, skriving og muntlig...