Ingrid Metliaas fikk LNU-prisen 2018INGRID METLIAAS TILDELT LNU-PRISEN 2018

Ingrid Metliaas tildelt LNU-prisen 2018

Under festmiddagen på LNUs landskonferanse i Bergen 17.3.18 med over 280 norsklærere til stede, fikk Ingrid Metliaas årets LNU-pris. Prisvinneren var både overrasket, stolt og glad for tildelingen. Prisen i år var et litografi av kunstneren Gunn Vottestad med tittelen Høst.

Ingrid Metliaas vinner prisen med denne begrunnelsen:

Prisen kan ifølge statuttene tildeles:
– en person som har betydd mye for utviklingen av norskfaget
– en person som har utmerket seg gjennom forbilledlig didaktisk praksis i norskfaget – en person som gjennom utstrakt og langvarig formidling har bidratt særlig til å spre kunnskap om norsk språk og/eller litteratur, eller kunnskap om undervisning i dette – en forfatter eller en institusjon som har levert viktige bidrag til norskfaget

Det er ikke noe krav at vinneren av LNU-prisen skal oppfylle alle disse kriteriene, men årets vinner gjør faktisk det. Hun har betydd mye for utviklinga av norskfaget: Gjennom å være tett på arbeid med læreplan og eksamen, gjennom lang og forbilledlig praksis og gjennom å utvikle undervisningsressurser og kurs for andre lærere.

Fra 2010 til 2012 satt hun i Forum for norskfaget, som leverte en rapport til direktoratet i 2012 og påvirket endringene som kom i læreplanrevisjonen i 2013. Hun har også vært sentral i utviklingen av eksamen på VGS, som konsulent for oppgavene, i arbeidet som sensor og som ansvarlig for sensorskoleringer. Fra 2011 til 2014 satt hun i styret til LNU og var en uvurderlig ressurs her, særlig i styrets arbeid med revisjonen i 2013.

Vinneren har omtrent 40 års erfaring fra klasserommet, og har dermed undervist med utgangspunkt i fire læreplaner. Hun har arbeidet lengst ved Verdal VGS i Nord- Trøndelag, hvor hun først gikk av i 2014. Hun er nok mest kjent for sitt engasjement for norsk på yrkesfag, og på Verdal VGS var hun sterk delaktig i tverrfaglige prosjekter mellom fellesfag og yrkesfag. Disse prosjektene kan sies å være forløpere til FYR-prosjektet, som vinneren senere ble nasjonal koordinator for.

Fra 2009-2017 var hun ansatt på Skrivesenteret. Her har hun vært med å på utvikle en rekke praktiske og nyttige ressurser for norsklærere, blant annet de flotte heftene som ble utviklet i forbindelse med FYR. Hun har også holdt en rekke foredrag og arrangert kurs og samlinger. Årets vinner har vært en viktig nettverksbygger, og har vært med på å skape en delingskultur blant lærere som underviser i norsk på yrkesfag og blant norsklærere som har deltatt i karakterforsøket.

Årets vinner er med sin lange erfaring både klok og kunnskapsrik. I tillegg har hun klart å beholde sin faglig nysgjerrig og åpenhet gjennom hele karrieren. Hun ble pensjonist for et år siden, men har nå oppretta eget firma slik at hun kan fortsette å holde kurs for lærere. Hun er en ildsjel og en inspirator med et bredt engasjement; for elever generelt, yrkesfagselever og minoritetsspråkselever spesielt – og med et tydelig grunnsyn i bunnen: At målet er å undervise på en meningsfull måte som oppleves relevant for elevene, slik at alle elever får tilgang til litteraturen, til språket og dermed til samfunnet. Vinner av LNU-prisen 2018 er Ingrid Metliaas

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...