Kjerneelementer og læreplanfornyelse i norskfagetLNUs høringssvar til siste innspillsrunde for kjerneelementer i norskfaget ble levert 17. april og kan leses her: KJE3 – LNUs høringssvar om kjerneelementene i norskfaget

Vi vil gjerne høre hva LNU-medlemmene mener. Send oss innspill på høringssvaret vårt, enten som kommentar her på siden eller på en e-post til lnu@norskundervisning.no. Innspill fra medlemmene tas med i LNU-styrets diskusjoner om endringer i norskfaget. Vi følger fagfornyelsen for norskfaget tett, og vil selvsagt komme med innspill når utkast til læreplaner kommer i neste runde, høsten 2018.

Siste skisse til kjerneelementer fra kjerneelementgruppa i norsk kan leses her: Les den siste skissen og se filmen om endringene her.

10. november var høringsfristen for å mene noe om det andre utkastet til kjerneelementer i fagene. LNU leverte høringssvar der vi både svarte direkte på spørsmålene fra Utdanningsdirektoratet og kommenterte hvert kjerneelement. Høringssvaret vårt kan leses her Svar fra LNU til høringen om andre utkast kjerneelementer i norsk

Det andre utkastet til kjerneelementer i norsk kan du lese her: Kjerneelementer norsk – Utkast 2 – oktober 2017

Utdanningsdirektoratet har publisert alle høringssvarene fra andre høringsrunde her: https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/#162