Høringssvar fra LNU til andre utkast til kjerneelementer i norsk10. november var høringsfristen for å mene noe om det andre utkastet til kjerneelementer i fagene. LNU leverte høringssvar der vi både svarte direkte på spørsmålene fra Utdanningsdirektoratet og kommenterte hvert kjerneelement. Høringssvaret vårt kan leses her Svar fra LNU til høringen om andre utkast kjerneelementer i norsk

Det andre utkastet til kjerneelementer i norsk kan du lese her: Kjerneelementer norsk – Utkast 2 – oktober 2017

Utdanningsdirektoratet har publisert alle høringssvarene her: https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/#162

Vi vil gjerne høre hva LNU-medlemmene (og andre) mener. Send oss innspill på høringssvaret vårt, enten som kommentar her på siden eller på en e-post til lnu@norskundervisning.no