Flere etterutdanningskurs fra LNUSkoleåret 2017-18 tilbyr LNU hele syv aktuelle og relevante etterutdanningskurs. Fire av kursene er utprøvde kurs som vi får veldig god tilbakemelding på, mens tre av kursene er helt nye fra høsten 2017 (kurs 5-7). Alle kursene gir klasseromsnær og oppdatert teori og metodikk for sentrale deler av norskfaget og de grunnleggende ferdighetene; Kreative tekster og skriveopplæring (kurs 1), nye tilnærmingsmåter til grammatikk og grammatikkundervisning (kurs 2), Skriving – teori og praksis – om nyere skrivedidaktikk (kurs 3) og lesing og forståelse av skjønnlitteratur (kurs 4). I tillegg kommer nå kurs i kritisk lesing av sakprosa (kurs 5), kurs om samtidens skjønnlitteratur i klasserommet (kurs 6) og kurs om skriving og tilbakemelding i norskfaget, trinn 2 i skrivedidaktikk (kurs 7). Mange norsklærere uttrykker behov for faglig oppdatering i tråd med ny fagdidaktikk, revidert læreplan og nye oppgavetyper til eksamen. Det kan vi tilby!

Alle kursene tilbys skoleåret 2017 -18. De nye kursene er:

  • Kritisk lesing av sakprosa, kurs 5.
  • Samtidens skjønnlitterære tekster i kasserommet, kurs 6.
  • Skriving og tilbakemelding i norskfaget (trinn 2), kurs 7.

Her kan du lese mer om kursene vi tilbyr:

(Merk at kursprisen er endret til 15.000 per kurs. Det kan være feil pris enkelte steder.)

Kurs 1: Kreative tekster. Hvordan fremme elevenes kreative skriving

Kurs 2: Nye tilnærminsmåter til grammatikk og grammatikkundervisning

Kurs 3:  Skriving. Teori og praksis. Trinn 1

Kurs 4:Skjønnlitteratur. Hvorfor og hvordan. Fodstad

Kurs 5: Kritisk lesing av sakprosa

Kurs 6: Samtidens skjønnlitterære tekster i klasserommet

Kurs 7: Skriving og tilbakemelding. Trinn 2.

Hvem, hvor, når? Kursene kan bestilles av fylkesnettverk, fagforum i norsk eller andre som ønsker et godt kurs til flere lærere i samlet gruppe. Kursene går over én dag (6 timer inkl. pauser). Vi kan tilpasse kursene både til ungdomsskole og videregående skole. Kursholderne kommer til skolen der dere er på dato som kan tilpasses til deres ønsker og behov.  Når flere lærere i det samme området og på samme skole får samme kurs, blir det lettere å prøve ut nye ideer og tanker fra kursene. Det gir igjen større mulighet for å endre praksis i skolens klasserom i positiv retning! Kursprisen er svært gunstig: kr 15.000 (ny pris!) per kurs uavhengig av antall lærere på kurset, og uavhengig av geografisk beliggenhet.  LNU dekker utgifter til reise og opphold for kursholderne. Vi kan tilpasse kursene for antall fra 30 til 110 deltakere.

Kursene kan være aktuelle og relevante også for lærere som underviser i andre fag enn norsk.

Ta kontakt med oss i LNU om noen av kursene er aktuelle for ditt nettverk: benedicte@norskundervisning.no

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-17

Konferansenummeret. Les tekster av Laila Aase, Ola Harstad, Synnøve Matre med flere....

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Samtidslyrikk i klasserommet

Hvordan får vi elever til å jobbe entusiastisk med samtidslyrikk i klasserommet? En urealistisk målsetting? Ikke for Kjersti Rognes Solbu og Jon Op...