Nordspråks sommerkurs på GrønlandTid: 26.7. – 31.7. 2017

Sted: Sisimiut, Grønland.

Pris: 4100 DKK, inkludert overnatting, måltider og utflukter som er del av programmet. Reise kommer i tillegg. Vi har reservert noen flybilletter til en god pris: 6733 DKK. Kontakt: TOMU@ucc.dk om du vil ha flybillett (førstemann til mølla).

Stipend! LNU utlyser et stipend som dekker reise og opphold på kurset. Se mer om søknadsmulighet nederst i dette oppslaget. 

Tittel: Nordiske identiteter? Identitetsdannelse mellom periferi og sentrum.

Beskrivelse: Hva er nordisk identitet? Hva betyr det å være en del av et moderne nordisk fellesskap med et nordisk språkfellesskap som plattform? Svaret finnes kanskje i de nordiske kulturers likheter og forskjeller.

Kurset tilbys morsmålslærere i de nordiske landene tilknyttet grunnskolen, videregående skole og lærerutdannelsen. Deltakerne vil møte foredragsholdere som forholder seg til nordisk identitet i kryssfeltet mellom periferi og sentrum, minoritet og majoritet når det gjelder utdannelse og undervisning, kunst, natur og kultur i en globalisert verden.

Møt blant annet Naja Marie Aidt (DK), Sara Margrethe Oskal (NO), Sørine Steenholdt (GL) og Carina Karlsson (FI)

Fullstendig program og påmelding via Nordspråks nettside: https://nordsprak.com/

Påmeldingsfrist: 1. april 2017

Sommerkurs2017

Stipend! LNU ønsker å støtte opp om nabospråksundervisningen og tildeler et stipend til et LNU-medlem for å dekke reise og opphold på Grønlands sommerkurs 2017. Søk om stipendet ved å sende en søknad på epost til benedicte@norskundervisning.no.

Krav til søknaden: Informasjon om

  • hvorfor du ønsker å delta på Nordspråks sommerkurs på Grønland
  • hvordan du arbeider med nabospråk i klasserommet i dag, og hvordan du tenker å arbeide med nabospråk i klasserommet i fremtiden.
  • hvilke tanker du har om motivasjon for nabospråk blant barn og unge i norsk skole, og nabospråkundervisningens plass i norskfaget.
  • hvordan du selv kan bidra til å inspirere og motivere andre lærere til god og aktiv  nabospråksundervisning
  • Søknaden bør være på ca 500 ord + CV som også viser eventuell deltakelse på andre kurs om nabospråk.
     Tidsfrist for å søke: 15. februar. Beskjed om hvem som får stipendet; innen 10. mars.

 

 

 

 

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...