Seminar om Øyvind Bergs forfatterskap Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar, 9.–10. mars 2017Øyvind Berg er festivalpoet under Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene 2017, og Bergs forfatterskap er temaet for festivalens seminar.

«And one man in his time plays many parts», heter det i et drama festivalpoet og Shakespeare-oversetter Øyvind Berg (f. 1959) kjenner bedre enn de fleste. Han har vært og/eller er lyriker, dramatiker, essayist, prosaist, skuespiller, gjendikter, oversetter, festivalsjef, polemiker, debattant, redaktør, metriker, m.v. Som dramatiker og skuespiller har han en internasjonal karriere med om lag et førtitalls produksjoner bak seg, de fleste med teatergruppa Baktruppen (1986–2011) som han var blant initiativtakerne til. Han har allerede gått inn i rekken av fremtredende Shakespeare-gjendiktere, og han har også gjendiktet verdenspoeter som Paul Celan, Per Højholt og Ezra Pound.

Imidlertid er det Øyvind Bergs diktbøker som vil utgjøre hovedemnet på litteraturseminaret 9.–10. mars. Han debuterte med Retninger i 1982, og så langt har det kommet 15 diktbøker. Berg har vunnet en rekke litterære priser for sine arbeider, blant annet Brageprisen for Forskjellig i 1995, og han fremstår som en av samtidslyrikkens aller sterkeste og mest innflytelsesrike lyrikere. Hans nyeste utgivelse, Offentlig ømhet. Ikke alle diktene fra 1982 til nå (2016), viser et tverrsnitt av forfatterskapet. I løpet av festivalseminaret vil flere aspekter ved Bergs kunstneriske virksomhet bli berørt, og en rekke forfattere og lyrikkforskere vil belyse ulike sider ved diktene hans.

Forelesere:

 

Lillian Bikset, teaterkritiker

Anne Helene Guddal, forfatter og stipendiat ved Universitetet i Bergen

Henning Hagerup, litteraturkritiker

Ole Karlsen, professor ved Høgskolen i Hedmark

Martin Glaz Serup, forfatter og lektor ved Københavns Universitet

Eirik Vassenden, professor ved Universitetet i Bergen

Jan Erik Vold, poet

Gunnar Wærness, poet

 

Seminaret skal være en møteplass for forfattere, litteraturforskere og et allment lyrikkinteressert publikum. Det er åpent for alle og retter seg særlig mot de som arbeider med litteraturformidling i ulike sammenhenger: norsklærere, litteraturstudenter, forfatterstudenter, forlagsfolk, litteraturkritikere, bibliotekarer mv.

 

Seminaret er gratis, og det kreves ingen påmelding.

Se www.nordiskpoesifestival.no for detaljert program.

 

Seminaransvarlig: professor Ole Karlsen, Høgskolen i Hedmark

ole.karlsen@hihm.no | 908 67 933

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...