«Fremtidens norskfag. The movie».14. september arrangerte LNU seminar  på Litteraturhuset i Oslo om fremtidens norskfag. Det var fem innledere og debatt ledet av Jonas Bakken.  Nå kan alle se filmen fra seminaret! Filmen anbefales som innledning til debatt blant norsklærerkollegaene.

«Fremtidens norskfag. The movie».

Disse innledet og deltok i debatten:

  • Sonja Arnesen: norsklektor på Kongsbakken vgs i Tromsø og kursholder for LNU i skrivedidaktikk
  • Thom Jambak: Norsklærer og sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet
  • Berit Lødding: Sosialantropolog og forsker ved NIFU
  • Christian Bjerke: Høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold
  • Marte Blikstad-Balas: Førsteamanuensis ved Ils, Uio og kursholder for LNU i kreative tekster

Jonas Bakken (Ils, UiO) introduserte emnet og var ordstyrer for debatten.

Karianne Skovholt, styreleder i LNU, ønsket velkommen og oppsummerte debatten.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #1-19

Denne utgaven av Norsklæreren har fagfornyelsen som tema. Du kan blant annet lese om modelltekster og språkhistoriens plass i de foreløpige utkaste...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Litterasitet og flerspråklighet – muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning

Hvordan kan vi lykkes i opplæringen av flerspråklige barn og unge? I denne boka behandler forfatterne temaer knyttet til lesing, skriving og muntlig...