«Fremtidens norskfag. The movie».14. september arrangerte LNU seminar  på Litteraturhuset i Oslo om fremtidens norskfag. Det var fem innledere og debatt ledet av Jonas Bakken.  Nå kan alle se filmen fra seminaret! Filmen anbefales som innledning til debatt blant norsklærerkollegaene.

«Fremtidens norskfag. The movie».

Disse innledet og deltok i debatten:

  • Sonja Arnesen: norsklektor på Kongsbakken vgs i Tromsø og kursholder for LNU i skrivedidaktikk
  • Thom Jambak: Norsklærer og sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet
  • Berit Lødding: Sosialantropolog og forsker ved NIFU
  • Christian Bjerke: Høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold
  • Marte Blikstad-Balas: Førsteamanuensis ved Ils, Uio og kursholder for LNU i kreative tekster

Jonas Bakken (Ils, UiO) introduserte emnet og var ordstyrer for debatten.

Karianne Skovholt, styreleder i LNU, ønsket velkommen og oppsummerte debatten.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...