Forlengelse av forsøket med færre karakterer i norskLNU og de andre organisasjonene ble hørt! I mai 2016 tok LNU initiativ til et felles brev til KD fra Utdanningsforbundet, Lektorlaget og LNU der vi ba om at forsøket med færre karakterer i norskfaget ble forlenget til NIFUs evaluering av forsøket var ferdig i 2018, og til nye forslag til karakterordning i norskfaget kunne være klart i 2019. Nå har vi fått forlenget forsøket i perioden 2016-2019!

Les hele brevet LNU sendte i samarbeid med Utdanningsforbundet og Lektorlaget: Brev til KD mai 2016 NY

Les Kunnskapsdepartementets svar på ønsket om forlengelse av karakterforsøket: Kunnskapsminister Røe Isaksens svar på ønsket om forlengelse

Les hva Udir skriver om karakterforsøket: Udir om karakterforsøket

LNU har lenge jobbet for å innføre en ordning med færre standpunktkarakterer i norskfaget. Derfor har vi også støttet helhjertet opp om karakterforsøket  der skoler som ønsker det, kan gi én karakter (for hovedmål, sidemål, muntlig) eller to karakterer (én for skriftlig hovedmål og sidemål + én for muntlig) de to første årene på ungdomsskolen og videregående skole. Forsøket var tema i Norsklæreren 1-2016 med et stort antall artikler som i hovedsak viste svært positive erfaringer med å ha færre karakterer i faget. Forsøket evalueres nå av NIFU som leverer en delrapport i desember 2016 og en sluttrapport i 2018. Likevel skulle forsøket opprinnelig avsluttes allerede nå i 2016.

Les Norsklæreren 1-2016 som har karakterførsøket som tema (krever passord): Norsklæreren 1-2016

(Er du medlem i LNU og mangler passord for å lese Norsklæreren digitalt, kan du sende oss en mail og be om passord! Send mailen til benedicte@norskundervisning.no)

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...