En hilsen fra Karianne Skovholt, ny styreleder i LNUKarianne 2

Å være styreleder for LNU er et viktig samfunnsoppdrag. Norskfaget er det viktigste dannelsesfaget i skolen, og LNUs oppgave er å ivareta fagets egenart, samtidig som det også er å sørge for at det fornyes i tråd med både samfunnsutvikling og norskfaglig forskning. Jeg takker for tilliten og gleder meg til å ta fatt på arbeidet!

For tiden står norskfaget i en brytningstid. Ludvigsen-utvalgets rapport om fremtidens skole og Stortingsmelding 28 (2015-2016) varsler flere endringer som berører skolefagenes egenart. Nå skal norskfaget på slankekur! I det siste har vi fulgt flere debatter og avisinnlegg om norskfagets fremtid. Skal faget reduseres til et rent språk- og redskapsfag, der kultur- og litteraturdelen reduseres, eller ønsker vi igjen å skrive en skjønnlitterær kanon inn i læreplanene? Og hvis norskfaget skal slankes, hva skal da ut? Samtidig med diskusjonene om fremtidens norskfag prøver flere skoler i dag ut et nytt karaktersystem i norskfaget, som åpner for å redusere antall karakterer i faget slik at norsklærerne kan konsentrere seg om å lage gode læringsforløp. Som styreleder for LNU støtter jeg denne ordningen, og jeg vil følge nøye med på hva neste rapport om forsøket konkluderer med.

Det er spennende å følge med på skriveforskningen for tiden. Det store nasjonale Normprosjektet utvikler et grundigere vurderingsfelleskap for skrivelærere i alle fag. Forsøket har viktige resultater å vise til. Samtidig har de nye eksamensoppgavene inspirert av prosjektet, skapt furore. Hva skjer med elevenes skriving når teksttyper og skrivehandlinger erstatter sjanger?

Også lærerutdanningen står foran store forandringer. Kunnskapsdepartementets og regjeringens høringsbrev om forslag til ny grunnskolelærerutdanning har fått kritikk av pedagogene. Ifølge høringsforslaget skal masteroppgaven i den nye femårige lærerutdanningen ta utgangspunkt i studentens undervisningsfag som norsk, matematikk eller engelsk. Kritikken mot dette forslaget går ut på at pedagogikkfaget i den nye utdanningen bygges ned, mens skolens undervisningsfag styrkes. Som representant for norskfaget i lærerutdanningen støtter jeg regjeringens forslag. En masteroppgave i undervisningsfag og undervisningsfagenes didaktikk vil styrke kommende norsklærernes kompetanse i å arbeide med de grunnleggende ferdighetene på norskfagets premisser.

Slipp norskfaget fri, det er vår!

(Teksten blir også trykket som lederartikkel i Norsklæreren 2-2016)

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #1-19

Denne utgaven av Norsklæreren har fagfornyelsen som tema. Du kan blant annet lese om modelltekster og språkhistoriens plass i de foreløpige utkaste...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Litterasitet og flerspråklighet – muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning

Hvordan kan vi lykkes i opplæringen av flerspråklige barn og unge? I denne boka behandler forfatterne temaer knyttet til lesing, skriving og muntlig...