Årsmøte i LNU 2016Årsmøte i LNU avholdes rett etter LNUs landskonferanse. Alle LNU-medlemmer er velkommen!

Dato: 5. mars 2016

Tid: 14:30 – 15:30

Sted: Clarion Hotel og Kongress, Trondheim.

Saker:

1. Konstituering
2. Årsrapport
3. Arbeidsprogram
4. Regnskap 2015
5. Budsjett 2016
6. Godkjenning av revisor
7. Innkomne saker
8. Valg

Sakspapirer til årsmøtet finner du her: Årsmøte 2016

Årsregnskap for 2015 finner du her: Årsregnskap 2015

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #4-18

NL 4-18 har "vurdering og meistring" som tema. Her kan du mellom anna lese om litteraturens moglegheiter mellom stress, vurdering og danning og om kar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...