Debatt om norskfaget og språkopplæring i fremtidens skoleSpråkrådet arrangerte konferanse på selveste Språkdagen 2015 med blant annet paneldebatt der LNU deltok. Se opptak fra del II av konferansen her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/kud/nett-tv/sprakdagen-2015/id2460414/

 

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...