Debatt om norskfaget og språkopplæring i fremtidens skoleSpråkrådet arrangerte konferanse på selveste Språkdagen 2015 med blant annet paneldebatt der LNU deltok. Se opptak fra del II av konferansen her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/kud/nett-tv/sprakdagen-2015/id2460414/

 

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #1-19

Denne utgaven av Norsklæreren har fagfornyelsen som tema. Du kan blant annet lese om modelltekster og språkhistoriens plass i de foreløpige utkaste...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Litterasitet og flerspråklighet – muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning

Hvordan kan vi lykkes i opplæringen av flerspråklige barn og unge? I denne boka behandler forfatterne temaer knyttet til lesing, skriving og muntlig...