Debatt om norskfaget og språkopplæring i fremtidens skoleSpråkrådet arrangerte konferanse på selveste Språkdagen 2015 med blant annet paneldebatt der LNU deltok. Se opptak fra del II av konferansen her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/kud/nett-tv/sprakdagen-2015/id2460414/