Debatt om norskfaget og språkopplæring i fremtidens skoleSpråkrådet arrangerte konferanse på selveste Språkdagen 2015 med blant annet paneldebatt der LNU deltok. Se opptak fra del II av konferansen her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/kud/nett-tv/sprakdagen-2015/id2460414/

 

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #4-18

NL 4-18 har "vurdering og meistring" som tema. Her kan du mellom anna lese om litteraturens moglegheiter mellom stress, vurdering og danning og om kar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...