LNUs høringssvar til NOU 2015:8, Fremtidens skole, fornyelse av fag og kompetanserHer er sammenfattende hovedpunkter i høringssvaret LNU har gitt til Ludvigsensutvalgets rapport om fremtidens skole:
– LNU advarer på det sterkeste mot å gjøre norskfaget til et språk- og kommunikasjonsfag i snever forstand, slik rapporten legger opp til.
– LNU advarer mot å gjøre store kutt i kultur- og litteraturdelen av faget.
– LNU påpeker at norskfaget som L1-fag har andre og bredere formål enn de andre språkfagene, noe utvalget ikke ser ut til å ha tatt innover seg.
– LNU advarer mot å redusere timeantallet i språkfagene generelt og norskfaget spesielt.
– LNU advarer mot at fagfornyelsen skal starte i faggrupper, ikke i de enkelte fagene.
– LNU påpeker at forholdet mellom faglig dybde og bredde synes uforløst i rapporten, og at spørsmål omkring de enkelte fagenes kjerne og egenart i liten grad er berørt.
– LNU er positive til at utvalget tar tak i spørsmål om vurdering, og vi støtter forslaget om å nedsette et ekspertutvalg for å vurdere dagens eksamenssystem kan videreutvikles, og hvordan standpunktvurdering og eksamen samlet kan gi pålitelig og relevant informasjon om elevenes kompetanse.

Les hele høringssvaret her: LNU høringsuttalelse Fremtidens skole

 

1 kommentar

  1. Lynn

    Contente que tu restes encore avec nous Djita et pour Fed aussi ne t’en fais pas vu son niveau de jeu retrouvé ces derniers mois il y aura encore de beaux matches à venir et il remportera encore des tournois et je n’ai rien contre bien au contraire.Sa marge à un peu diminué contre le top 8 et en3c8e&#r2o0;

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...