Stipend til masterstudenterSkal du skrive masteroppgave i norsk eller nordisk? Kjenner du noen som ikke vet hva de skal skrive om? Eller veileder du fremtidige lektorer?

LNU utlyser inntil tre stipender på kr. 10.000 til studenter som skriver masteroppgave med utgangspunkt i tidsskriftet Norsklæreren.

Søknadsfrist 1. november!

Masterstipend_2

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #4-18

NL 4-18 har "vurdering og meistring" som tema. Her kan du mellom anna lese om litteraturens moglegheiter mellom stress, vurdering og danning og om kar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...