Norskfaget i fremtidens skoleNoe tyder på at man rett og slett ikke har forstått norskfaget helt: Indirekte og taust legges grunnlaget for en radikal endring av skolens største fag. Les kronikken til styrelederen i LNU, Lars August Fodstad; en kommentar til Ludvigsen-utvalgets sluttrapport. http://nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1013/thread313355/#post_313355

Se også debatten om fremtidens skolefag som var på Lærernes hus 1.9.2015. Hør Kjell Lars Berge om norskfagets utfordringer og debatten etterpå. LNUs representant (Benedicte Eyde) er også til stede og tar opp noen av problemene i Ludvigsensrapporten knyttet til  norskfaget: https://www.utdanningsforbundet.no/Hovedmeny/Grunnskole/Nyheter/Se-debattmotet-om/

bilde av kronikk

 

 

5 kommentarer

  1. DanielEcofs

    Срочно продам перса Ragnarok Online

    Продам акк , не бущенный , сам играл . Надоело – много вложено денег и больше нет желания вкладывать больше.
    Привязан к майлу и телефону – сменим вместе
    skype – cherry4very

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...