Norskfaget i fremtidens skoleNoe tyder på at man rett og slett ikke har forstått norskfaget helt: Indirekte og taust legges grunnlaget for en radikal endring av skolens største fag. Les kronikken til styrelederen i LNU, Lars August Fodstad; en kommentar til Ludvigsen-utvalgets sluttrapport. http://nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1013/thread313355/#post_313355

Se også debatten om fremtidens skolefag som var på Lærernes hus 1.9.2015. Hør Kjell Lars Berge om norskfagets utfordringer og debatten etterpå. LNUs representant (Benedicte Eyde) er også til stede og tar opp noen av problemene i Ludvigsensrapporten knyttet til  norskfaget: https://www.utdanningsforbundet.no/Hovedmeny/Grunnskole/Nyheter/Se-debattmotet-om/

bilde av kronikk

 

 

5 kommentarer

  1. DanielEcofs

    Срочно продам перса Ragnarok Online

    Продам акк , не бущенный , сам играл . Надоело – много вложено денег и больше нет желания вкладывать больше.
    Привязан к майлу и телефону – сменим вместе
    skype – cherry4very

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #1-19

Denne utgaven av Norsklæreren har fagfornyelsen som tema. Du kan blant annet lese om modelltekster og språkhistoriens plass i de foreløpige utkaste...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Litterasitet og flerspråklighet – muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning

Hvordan kan vi lykkes i opplæringen av flerspråklige barn og unge? I denne boka behandler forfatterne temaer knyttet til lesing, skriving og muntlig...