Norskfaget i fremtidens skoleNoe tyder på at man rett og slett ikke har forstått norskfaget helt: Indirekte og taust legges grunnlaget for en radikal endring av skolens største fag. Les kronikken til styrelederen i LNU, Lars August Fodstad; en kommentar til Ludvigsen-utvalgets sluttrapport. http://nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1013/thread313355/#post_313355

Se også debatten om fremtidens skolefag som var på Lærernes hus 1.9.2015. Hør Kjell Lars Berge om norskfagets utfordringer og debatten etterpå. LNUs representant (Benedicte Eyde) er også til stede og tar opp noen av problemene i Ludvigsensrapporten knyttet til  norskfaget: https://www.utdanningsforbundet.no/Hovedmeny/Grunnskole/Nyheter/Se-debattmotet-om/

bilde av kronikk

 

 

5 kommentarer

  1. DanielEcofs

    Срочно продам перса Ragnarok Online

    Продам акк , не бущенный , сам играл . Надоело – много вложено денег и больше нет желания вкладывать больше.
    Привязан к майлу и телефону – сменим вместе
    skype – cherry4very

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #4-18

NL 4-18 har "vurdering og meistring" som tema. Her kan du mellom anna lese om litteraturens moglegheiter mellom stress, vurdering og danning og om kar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...