Nordisk – et fungerende språkfellesskap? Språkkonferanse i Helsingfors, oktober 2015Nordspråks språkkonferanse 29.-31. oktober 2015

Hvordan fungerer det nordiske språkfellesskapet i de ulike nordiske landene? Hva skal til for at vi forstår hverandre? Hvordan fremme nabospråksforståelsen i Norden? Hva er god nabospråksundervisning?

Vi har invitert dyktige foredragsholdere til å belyse disse spørsmålene: Til konferansen kommer blant annet Arne Torp (no), Lis Madsen (dk), Jørn Lund (dk), Jan-Ola Østman (fi), Cathrine Stenrøs og Bettina Bjørn (dk), Ida Tolgensbakk (no).

Er du interessert i det nordiske språkfellesskapet?  Trenger du inspirasjon til nabospråksundervisningen? Vil du møte nordiske kollegaer og dele tanker og erfaringer med dem?

Se fullstendig program her: http://nordsprak.com/2015/06/05/nordisk-et-fungerende-sprogfaellesskab-program/

 

 

 

 

 

 

 

1 kommentar

  1. gameofwarfireagecheathack

    It also required that Suzanne and her husband sell their large Wayland
    home in exchange for her small condo. Always asks where you’ve been and with whom in an accusatory manner.
    Not all unit types are allowed to enter buildings; in fact only certain kinds of infantry are.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #1-19

Denne utgaven av Norsklæreren har fagfornyelsen som tema. Du kan blant annet lese om modelltekster og språkhistoriens plass i de foreløpige utkaste...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Litterasitet og flerspråklighet – muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning

Hvordan kan vi lykkes i opplæringen av flerspråklige barn og unge? I denne boka behandler forfatterne temaer knyttet til lesing, skriving og muntlig...