Nordisk – et fungerende språkfellesskap? Språkkonferanse i Helsingfors, oktober 2015Nordspråks språkkonferanse 29.-31. oktober 2015

Hvordan fungerer det nordiske språkfellesskapet i de ulike nordiske landene? Hva skal til for at vi forstår hverandre? Hvordan fremme nabospråksforståelsen i Norden? Hva er god nabospråksundervisning?

Vi har invitert dyktige foredragsholdere til å belyse disse spørsmålene: Til konferansen kommer blant annet Arne Torp (no), Lis Madsen (dk), Jørn Lund (dk), Jan-Ola Østman (fi), Cathrine Stenrøs og Bettina Bjørn (dk), Ida Tolgensbakk (no).

Er du interessert i det nordiske språkfellesskapet?  Trenger du inspirasjon til nabospråksundervisningen? Vil du møte nordiske kollegaer og dele tanker og erfaringer med dem?

Se fullstendig program her: http://nordsprak.com/2015/06/05/nordisk-et-fungerende-sprogfaellesskab-program/

 

 

 

 

 

 

 

1 kommentar

  1. gameofwarfireagecheathack

    It also required that Suzanne and her husband sell their large Wayland
    home in exchange for her small condo. Always asks where you’ve been and with whom in an accusatory manner.
    Not all unit types are allowed to enter buildings; in fact only certain kinds of infantry are.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #4-18

NL 4-18 har "vurdering og meistring" som tema. Her kan du mellom anna lese om litteraturens moglegheiter mellom stress, vurdering og danning og om kar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...