Køyrereglar for kontakt med forfattararMange av oss norsklærarar har kontakt med forfattarar. Og mange av elevane våre tek kontakt med dei også, særleg når dei har prosjekt og fordypingsemne! Ofte er det god kontakt og spennande møte mellom elevar og forfattarar, men nokre gonger kan det óg bli feil. Norsk forfattersentrum har saman med LNU laga nokre køyrereglar for at denne kontakten skal bli så god som mogleg, både for forfattarane, elevane og lærarane. Les desse køyrereglane og ta dei gjerne med til elevane dine!

Køyrereglar for elevar som tek kontakt med forfattarar: Køyrereglar elev – forfattar

Køyrereglar for lærarar som har elevar som tek kontakt med forfattarar: Køyrereglar lærar

Køyrereglar for forfattarar som blir kontakta av elevar: Køyrereglar forfattar

 

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #1-19

Denne utgaven av Norsklæreren har fagfornyelsen som tema. Du kan blant annet lese om modelltekster og språkhistoriens plass i de foreløpige utkaste...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Litterasitet og flerspråklighet – muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning

Hvordan kan vi lykkes i opplæringen av flerspråklige barn og unge? I denne boka behandler forfatterne temaer knyttet til lesing, skriving og muntlig...