Køyrereglar for kontakt med forfattararMange av oss norsklærarar har kontakt med forfattarar. Og mange av elevane våre tek kontakt med dei også, særleg når dei har prosjekt og fordypingsemne! Ofte er det god kontakt og spennande møte mellom elevar og forfattarar, men nokre gonger kan det óg bli feil. Norsk forfattersentrum har saman med LNU laga nokre køyrereglar for at denne kontakten skal bli så god som mogleg, både for forfattarane, elevane og lærarane. Les desse køyrereglane og ta dei gjerne med til elevane dine!

Køyrereglar for elevar som tek kontakt med forfattarar: Køyrereglar elev – forfattar

Køyrereglar for lærarar som har elevar som tek kontakt med forfattarar: Køyrereglar lærar

Køyrereglar for forfattarar som blir kontakta av elevar: Køyrereglar forfattar

 

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #4-18

NL 4-18 har "vurdering og meistring" som tema. Her kan du mellom anna lese om litteraturens moglegheiter mellom stress, vurdering og danning og om kar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...