Årsmøte i LNU 2015TID: 21.3.15, 14:30 – 15:30

STAD:  Clarion Hotel The Edge, Tromsø.

Saker:
1. Konstituering
2. Årsrapport
3. Arbeidsprogram
4. Rekneskap
5. Budsjett 2012
6. Godkjenning av revisor
7. Innkomne saker
8. Val

Her finn du sakspapir til årsmøtet:

Årsmøtepapir 2015

Årsrekneskap 2014

 

Velkommen!

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #4-18

NL 4-18 har "vurdering og meistring" som tema. Her kan du mellom anna lese om litteraturens moglegheiter mellom stress, vurdering og danning og om kar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...