Seminar med LNU og Fritt ordSeminaret i Oslo er over. Fritt ord arrangerer også seminar også i Bodø (27. november) og i Bergen (28. januar). Les mer om dette her: http://frittordkonkurransen.no/for-laerere/

Heldagsseminaret i Oslo 23. oktober ble bra. Temaet var: Hvordan forbinde arbeid med ytringsfrihet, demokrati, læreplanmål, skriving av essay og kronikk i klasserommet?

Ove Eides presentasjon inneholder praktisk hjelp og tips til å arbeide med Fritt ord-konkurransen i klasserommet: Ove Eide PP Fritt ord – LNU

Relevante fag og kompetansemål for seminarene og konkurransen

Tekster til inspirasjon:

Essay av Åshild Slåen: Vinnerbidraget i Fritt ord 2014

Marta Breens essayeksempler

 


FO- LNU-seminar

Seminaret gir også god hjelp til å delta med elevene i fritt ord-konkurransen. Les mer om den her: http://frittordkonkurransen.no

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...