Seminar med LNU og Fritt ordSeminaret i Oslo er over. Fritt ord arrangerer også seminar også i Bodø (27. november) og i Bergen (28. januar). Les mer om dette her: http://frittordkonkurransen.no/for-laerere/

Heldagsseminaret i Oslo 23. oktober ble bra. Temaet var: Hvordan forbinde arbeid med ytringsfrihet, demokrati, læreplanmål, skriving av essay og kronikk i klasserommet?

Ove Eides presentasjon inneholder praktisk hjelp og tips til å arbeide med Fritt ord-konkurransen i klasserommet: Ove Eide PP Fritt ord – LNU

Relevante fag og kompetansemål for seminarene og konkurransen

Tekster til inspirasjon:

Essay av Åshild Slåen: Vinnerbidraget i Fritt ord 2014

Marta Breens essayeksempler

 


FO- LNU-seminar

Seminaret gir også god hjelp til å delta med elevene i fritt ord-konkurransen. Les mer om den her: http://frittordkonkurransen.no

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #1-19

Denne utgaven av Norsklæreren har fagfornyelsen som tema. Du kan blant annet lese om modelltekster og språkhistoriens plass i de foreløpige utkaste...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Litterasitet og flerspråklighet – muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning

Hvordan kan vi lykkes i opplæringen av flerspråklige barn og unge? I denne boka behandler forfatterne temaer knyttet til lesing, skriving og muntlig...