LNU-prisen 2015: Hvem blir årets vinner?LNU-prisen deles ut årlig for å inspirere til og synliggjøre god norskfaglig praksis. Vi har fått inn flere gode forslag til årets pris. Hvem som blir den heldige vinneren, annonseres på LNUs landskonferanse i Tromsø 20. mars der prisen også deles ut. Vinneren får et kunstrykk, heder og ære!

Prisen kan tildeles:
– en person som har betydd mye for utviklingen av norskfaget
– en person som har utmerket seg gjennom forbilledlig didaktisk praksis i norskfaget
– en person som gjennom utstrakt og langvaring formidling har bidratt særlig til å spre kunnskap om norsk språk og/eller litteratur, eller kunnskap om undervisning i dette
– en forfatter eller en institusjon som har levert viktige bidrag til norskfaget.

Fjorårets vinner av LNU-prisen, som også var historiens første LNU-pris, var Ove Eide. Velfortjent!

LNU-prisen 2014

 

 

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #1-19

Denne utgaven av Norsklæreren har fagfornyelsen som tema. Du kan blant annet lese om modelltekster og språkhistoriens plass i de foreløpige utkaste...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Litterasitet og flerspråklighet – muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning

Hvordan kan vi lykkes i opplæringen av flerspråklige barn og unge? I denne boka behandler forfatterne temaer knyttet til lesing, skriving og muntlig...