Nytt LNU-kurs: Skriving i vgs. Teori og praksis.På LNUs seminarene i vår holdt Sonja Arnesen og Kari-Anne Sæther foredrag om skriveopplæring i vgs. De fikk så gode tilbakemeldinger på dette foredraget, at vi nå arrangerer en praktisk kursdag om emnet – i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger. Les mer under og meld deg på!På kurset vil det bli gitt en kort innføring i skrivemetodikk, men hovedvekten vil være på praktisk arbeid ut fra kravene i den reviderte læreplanen. Det vil bli lagt vekt på bruk av mønstertekster og skriverammer, og på hvordan man kan utvikle elevenes revisjonskompetanse. Kurset er et praktisk kurs der deltakerene både skal få se praktiske eksempler, og også diskutere og utforme egne opplegg. Deltakerne bør ha med egen pc.

Kurset arrangeres i samarbeid med Utdanningsforbundet.

Målgruppe: Norsklærere i videregående skole
Kursholdere: Sonja Arnesen  og Kari-Anne Sæther
Arrangør: Utdanningsforbundet og LNU
Pris: Meldemmer i Utdf eller LNU: 1000,-. Ikke-medlemmer: 1800,-, student: 600,-
Tidspunkt: 10.00-15.30

Fra programmet:

 • Skrivemetodikk. Hva sier læreplanen om skriveopplæring?
  Mengdeskriving og skriverammer – praktisk arbeid i grupper
 • Modelltekster – ulike former for modelltekster og ulike måter å bruke dem på
  Praktiske eksempler og praktisk arbeid med tekster
 • Revisjonskompetanse – hvordan arbeide systematisk med vurdering og tilbakemeldinger?
  Nynorsk,  bruk av digitale hjelpemidlet til språkvask av tekst

KLIKK PÅ RIKTIG LENKE OG MELD DEG PÅ:

4. mars: Lærernes hus, Oslo
5. mars: Britannia hotell, Trondheim
17. mars: Victoria hotell, Stavanger
19. mars: Hotell Grand Terminis, Bergen

1 kommentar

 1. Marianne Vik

  Hei
  Vi ønsker et dagskurs om bruk av modelltekster og revisjonskompetanse for våre norsklærere. Er det mulig å få besøk av en av deres kursholdere?
  Dato: 26. oktober

  Vennlig hilsen
  Marianne Vik
  avdelingsleder
  Drømtorp videregående skole

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...