Norsklæreren 1 2012Årets første nummer av Norsklæreren er ute! Denne gangen får du et nordisk fellesnummer, med både teoretiske og praktiske artikler om arbeid med det nordiske og nabospråksforståelsen i undervisningen. Vi feirer at foreningen Nordspråk fyller 40 år, og ønsker å inspirerere lærere og lærerutdannere til å jobbe med det nordiske. Kanskje er det «siste utkallelse til det nordiske språkfellesskap»?

 

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #4-18

NL 4-18 har "vurdering og meistring" som tema. Her kan du mellom anna lese om litteraturens moglegheiter mellom stress, vurdering og danning og om kar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...