Satsing på skolebibliotekUniversitetet i Agder fikk for tre år siden ansvaret for et program for skolebibliotekutvikling som skal være med og styrke norske barns leseferdigheter. Programmet er en fireårig (2009-2013) nasjonal satsing for å styrke skolebiblioteket i grunnskolen. Skoler som er med i programmet får inntil 180 000 kroner i støtte. Midlene skal gå til praksisnære prosjekter hvor man tar utgangspunkt i skolebibliotekets pedagogiske rolle i undervisningen. Et sentralt mål er å styrke elevenes leseferdigheter. Alle norske grunnskoler (på fastlandet og utenom) kan søke om midler. Søknadsfrist er 15.mars.

 

For mer info, se programmets hjemmeside http://www.skolebibliotek.uia.no/

 

Det kan for eksempel være snakk om prosjekter der elevene skal lære å lese ulike typer tekster, både trykte og digitale. Mange skoler fokuserer også på informasjonskompetanse. Elevene lærer om sikre nettkilder og hvordan man finner og bruker informasjon på riktig måte, sier sier Ingvaldsen, som er faglig leder for programmet.

 

Hun oppfordrer flere skoler til å søke om å være med i Program for skolebibliotekutvikling.

 

–         Vi har fått  svært positive tilbakemeldinger fra de 140 skolene som har vært med.  Skolene melder om økt leselyst hos elever, økt informasjonskompetanse og bedre bruk av skolebiblioteket, sier Ingvaldsen.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #1-19

Denne utgaven av Norsklæreren har fagfornyelsen som tema. Du kan blant annet lese om modelltekster og språkhistoriens plass i de foreløpige utkaste...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Litterasitet og flerspråklighet – muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning

Hvordan kan vi lykkes i opplæringen av flerspråklige barn og unge? I denne boka behandler forfatterne temaer knyttet til lesing, skriving og muntlig...