Innkalling til årsmøte for Landslaget for norskundervisning 2012Stad: Hotell Terminus, Bergen

Tid: Fredag 23. mars 2012 kl. 17.00-18.00

Årsmelding for 2011 og saksliste blir lagt ut på heimesiden.

Velkommen!

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #1-19

Denne utgaven av Norsklæreren har fagfornyelsen som tema. Du kan blant annet lese om modelltekster og språkhistoriens plass i de foreløpige utkaste...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Litterasitet og flerspråklighet – muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning

Hvordan kan vi lykkes i opplæringen av flerspråklige barn og unge? I denne boka behandler forfatterne temaer knyttet til lesing, skriving og muntlig...