Innkalling til årsmøte for Landslaget for norskundervisning 2012Stad: Hotell Terminus, Bergen

Tid: Fredag 23. mars 2012 kl. 17.00-18.00

Årsmelding for 2011 og saksliste blir lagt ut på heimesiden.

Velkommen!

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...