Innkalling til årsmøte for Landslaget for norskundervisning 2012Stad: Hotell Terminus, Bergen

Tid: Fredag 23. mars 2012 kl. 17.00-18.00

Årsmelding for 2011 og saksliste blir lagt ut på heimesiden.

Velkommen!

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #4-18

NL 4-18 har "vurdering og meistring" som tema. Her kan du mellom anna lese om litteraturens moglegheiter mellom stress, vurdering og danning og om kar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...