Innkalling til årsmøte for Landslaget for norskundervisning 2012Stad: Hotell Terminus, Bergen

Tid: Fredag 23. mars 2012 kl. 17.00-18.00

Årsmelding for 2011 og saksliste blir lagt ut på heimesiden.

Velkommen!