En uke igjen til årets norskfaglige høydepunkt!Siste nytt om konferansen: Olga Dysthe har dessverre meldt forfall. Laila Aase har takket ja til å erstatte henne lørdag morgen. Årets norskfaglige konferanse og møtested, «Ikke stykkevis og delt – grunnleggende ferdigheter og dannelse i norskfaget» byr på en rekke foredrag og parallellsesjoner. Det blir bokbad med brageprisvinnar Tomas Espedal, og Sigrid Bonde Tusvik kommer for å underholde ved middagen! Torill Steinfeld holder avsluttingsføredraget. Her er programmet.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #4-18

NL 4-18 har "vurdering og meistring" som tema. Her kan du mellom anna lese om litteraturens moglegheiter mellom stress, vurdering og danning og om kar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...