En uke igjen til årets norskfaglige høydepunkt!Siste nytt om konferansen: Olga Dysthe har dessverre meldt forfall. Laila Aase har takket ja til å erstatte henne lørdag morgen. Årets norskfaglige konferanse og møtested, «Ikke stykkevis og delt – grunnleggende ferdigheter og dannelse i norskfaget» byr på en rekke foredrag og parallellsesjoner. Det blir bokbad med brageprisvinnar Tomas Espedal, og Sigrid Bonde Tusvik kommer for å underholde ved middagen! Torill Steinfeld holder avsluttingsføredraget. Her er programmet.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #1-19

Denne utgaven av Norsklæreren har fagfornyelsen som tema. Du kan blant annet lese om modelltekster og språkhistoriens plass i de foreløpige utkaste...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Litterasitet og flerspråklighet – muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning

Hvordan kan vi lykkes i opplæringen av flerspråklige barn og unge? I denne boka behandler forfatterne temaer knyttet til lesing, skriving og muntlig...