Norsklæraren nr 4 2011 er uteSiste nummer av Norsklæraren i år har temaet «Grunnleggjande ferdigheiter i grunnskulen». Les bladet her (NB! Nettsida fungerer best i Firefox eller Safari).

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #4-18

NL 4-18 har "vurdering og meistring" som tema. Her kan du mellom anna lese om litteraturens moglegheiter mellom stress, vurdering og danning og om kar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...