Kronikk om nasjonalt organ for norskfaget«LNU vil foreslå at det blir opprettet et nasjonalt organ som i sitt mandat får ansvar for hele norskfaget i skolen, og som bygger på tanken om at en må se fagets formål, grunnleggende ferdigheter, lærestoff og arbeidsmetoder som en helhet. Dette organet må løfte frem alle sidene ved norskfaget og læreplanen, både de som blir dekket av nasjonale sentre og de som faller utenfor disse sentrenes virke. Ifølge læreplanen er norskfaget ”… et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling”. Et norskfaglig organ med ansvar for helheten i faget må jobbe for at dette er mulig å realisere i praksis.  For å få til det må faget sees under ett. Fullt og helt, ikke stykkevis og delt.»

Les LNUs kronikk i Utdanningsnytt på nett, skrevet av Christian Bjerke og Kari-Anne Sæther (LNU-styret):

http://utdanningsnytt.no/4/Meny-A/Meninger/Innspill/Ikke-stykkevis-og-delt/

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #1-19

Denne utgaven av Norsklæreren har fagfornyelsen som tema. Du kan blant annet lese om modelltekster og språkhistoriens plass i de foreløpige utkaste...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Litterasitet og flerspråklighet – muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning

Hvordan kan vi lykkes i opplæringen av flerspråklige barn og unge? I denne boka behandler forfatterne temaer knyttet til lesing, skriving og muntlig...